Zespół problemowy ds. prawnych


prawo_pracy

Zespół problemowy ds. prawnych Polskiej Grupy Koordynacyjnej (PGK) Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) zajmuje się analizowaniem tworzonych aktów prawnych pod kątem ich wpływu na sytuację pracującej części społeczeństwa, jak również świadczeniem pomocy prawnej pracownikom w ich konfliktach z pracodawcami.

Informacje WFTU dotyczące problematyki prawnej

Kontakt z Zespołem problemowym ds. prawnych

e-mail: prawo@wftu.org.pl