Działania


Słabi nie walczą. Silniejsi
walczą może z godzinę.
Jeszcze silniejsi walczą wiele lat. Lecz
najsilniejsi walczą całe życie. Oni
są niezbędni.
Bertolt Brecht

Działania podejmowane przez Polską Grupę Koordynacyjną Światowej Federacji Związków Zawodowych są wprost proporcjonalne do dysponowanych przez nas środków i sił. Tym samym, nie mają one charakteru stałego i niezmiennego, lecz – na co liczymy – będą się zwiększać i intensyfikować wraz z wzrostem szeregów osób, które chcą zaangażować się na rzecz odbudowy prawdziwego (czyli nie zbiurokratyzowanego) klasowego ruchu związkowego liczącego się tylko i wyłącznie z interesami robotników i grup pracowniczych z interesami zbieżnymi wobec interesów robotników (czyli nie zamierzamy bronić np. zatrudnionych na umowę o pracę menedżerów, którzy mają więcej interesów wspólnych z właścicielami i zarządcami zakładów pracy, niż z robotnikami).
Na dzień dzisiejszy nasza działalność opiera się na 5 zasadniczych filarach:

  • pomaganiu robotnikom i pracownikom w samoorganizacji poprzez tworzenie związków zawodowych i pomoc w ich funkcjonowaniu,
  • organizowaniu szkoleń dla robotników i pracowników z szeregu obszarów koniecznych do skutecznej walki o swoje prawa,
  • organizowaniu seminariów tematycznych z obszarów dotyczących problemów robotników i pracowników,
  • organizowaniu środków nacisku i informacji o bieżących problemach, które dotyczą robotników i pracowników („komitety wsparcia”),
  • organizowaniu raz w roku Corocznej Konferencji Ogólnej PGK WFTU, podczas której dyskutujemy i podejmujemy decyzję o planach działań na nadchodzący okres.

Jeśli chcesz wspomóc działania Polskiej Grupy Koordynacyjnej Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) – zajrzyj na tę stronę.