Działania


Jeszcze w 100 lat od swojego wybuchu, Rewolucja Październikowa stanowi punkt odniesienia dla samookreślenia się różnych tendencji na lewicy. Dla jednych jest ona początkiem nowej epoki, wydarzeniem, które otworzyło drogę dla władzy proletariatu, rozpoczynając pierwszą po Komunie Paryskiej próbę budowy socjalizmu. Dla innych jest to początek autorytarnej drogi, która w […]

APEL KOMITETU OBCHODÓW 100. ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ


Z okazji Międzynarodowego Dnia Działań WFTU 2014 Front Robotniczych Związków Zawodowych Wysp Kanaryjskich (FSOC) zorganizował z dużym sukcesem warsztaty dotyczące zagadnienia bezrobocia. Z kolei hiszpańskie Komitety na rzecz Jedności Robotniczej (CUO) przeprowadziły w Leridzie (Katalonia) pikietę protestacyjną przeciwko bezrobociu i na rzecz godnej pracy.

Międzynarodowy Dzień Działań na Wyspach Kanaryjskich i w Katalonii


Wenezuelski związek zawodowy Krajowy Front Robotniczy Walki Klasowej (FNLCT) zorganizował i przeprowadził w ramach Międzynarodowego Dnia Działań 2014 marsz protestacyjny na Ministerstwo Pracy w Caracas. W trakcie wiecu wręczono urzędnikom ministerstwa dokument z żądaniami i propozycjami związku na rzecz poprawy warunków życia i pracy robotników.

Wenezuela: Międzynarodowy Dzień Działań i marsz na Ministerstwo PracyWielki wiec robotniczy i pochód z setkami flag i transparentów Światowej Federacji Związków Zawodowych powiewających nad ulicami stolicy Meksyku – w taki sposób meksykańskie organizacje członkowskie WFTU obchodziły Międzynarodowy Dzień Działań w dniu 3 października 2014 r. Aby zobaczyć zdjęcia z tego wydarzenia kliknij tutaj.

Meksyk: Organizacje członkowskie WFTU przeprowadzają wielki pochód w ramach Międzynarodowego ...


Z okazji Międzynarodowego Dnia Działań WFTU grecka centrala związkowa Wszechrobotniczy Front Bojowy (PAME) organizuje w dniu 3 października 2014 r. pochody i demonstracje w 53 greckich miastach. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez biuro prasowe PAME, poza Atenami demonstracje odbędą się w: Północna Grecja: Alexandroupoli, Grevena, Drama, Thessaloniki, Kavala, Kastoria, Kilkis, […]

Grecja: PAME organizuje marsze przeciwko bezrobociu w 53 miastach


W ramach swoich przygotowań do obchodzonego 3 października 2014 roku tegorocznego Międzynarodowego Dnia Działań WFTU związki zawodowe na całym świecie kończą swoje przygotowania poprzez drukowanie ulotek, plakatów, dystrybuowania oświadczeń w zakładach pracy, wzywanie swoich członków do uczestnictwa w swoich inicjatywach, przeprowadzanych spotkaniach i marszach. Robotnicy z Ameryki Południowej, Azji, Afryki, […]

Międzynarodowy Dzień Działań 2014: Związki zawodowe na całym świecie kończą ...BEFI – Federacja Pracowników Bankowości Indii – opublikowała i rozkolportowała swój wariant plakatu z okazji Międzynarodowego Dnia Działań WFTU, który odbędzie się 3 października br., wzywając pracowników sektora bankowego w Indii do podjęcia działań przeciwko bezrobociu i na rzecz stałej i stabilnej pracy oraz środków ochronnych dla osób bezrobotnych. Plakat […]

Międzynarodowy Dzień Działań 2014: Przygotowania do działań hinduskich pracowników bankowości


W dniach 30-31 sierpnia br. w siedzibie głównej Centrali Hinduskich Związków Zawodowych (CITU) w New Delhi odbyło się posiedzenie powiązanego z CITU Krajowego Forum Związków Zawodowych Przedsiębiorstw Usług Publicznych należących do Rządu Centralnego. W spotkaniu uczestniczyło około 150 delegatów i delegatek. Uczestnicy spotkania analizowali bieżącą sytuację sektora usług publicznych, trwającą […]

Indie: Pracownicy usług publicznych zrzeszeni w CITU obmyślają koordynację swoich ...


Na 3 października 2014 roku Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) wzywa związki zawodowe ze wszystkich krajów do przeprowadzenia działań, akcji strajkowych, demonstracji i pochodów wymierzonych w poważny problem bezrobocia i żądających praw dla osób bezrobotnych. Bezrobocie jest zagadnieniem, które może zjednoczyć robotników na całym świecie w celu ich organizowania pod […]

3 października 2014 r.: Międzynarodowy Dzień Działań przeciwko bezrobociu, na ...1 września br., w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej, na Cyprze zorganizowany i obchodzony jest przez Pancypryjską Federację Pracy (PEO), Konfederację Rewolucyjnych Związków Pracowniczych (DEV-IS), Związek Zawodowy Pracowników Komunalnych (BES), Cypryjsko-Turecki Związek Zawodowy Nauczycieli (KTOS), Cypryjsko-Turecki Związek Zawodowy Nauczycieli Szkół Średnich (KTOEOS) i Cypryjsko-Turecki Związek Zawodowy Pracowników Usług Publicznych […]

Cypr: Dzień Działań na rzecz Pokoju na Świecie z przesłaniem ...


9 sierpnia br. w Moskwie (Rosja) pomyślnie odbyło się Międzynarodowe Seminarium Związkowe pt. „Praca migracyjna i prawa pracownicze”, którego organizatorami były Związek Zawodowy Pracowników Migrujących (Rosja) i Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU). Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Migrujących, Republikańskiego Związku Zawodowego pracowników branży usług publicznych, przemysłowych i rolnych […]

Rosja: Uczestnicy seminarium o migracji domagają się równych praw dla ...


W swoim piśmie do prezydenta Kazachstanu, datowanym na 12 sierpnia br., Sekretariat WFTU protestuje przeciwko nieakceptowalnej decyzji o pozbawieniu robotników prawa do tworzenia własnych organizacji związkowych i o kryminalizacji działalności związków zawodowych. „Światowa Federacja Związków Zawodowych jest zaniepokojona faktem, że 11 czerwca br. Senat Kazachstanu uchwalił ustawę „O związkach zawodowych”, […]

Kazachstan: Sekretariat WFTU wysyła list do prezydenta Nazarbajewa