Turcja: WFTU potępia taktykę szantażu stosowaną przez właścicieli kopalni


104300_turkey-mining-accidentŚwiatowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) potępia politykę właścicieli kopalń w Turcji zamierzających zwolnić z pracy ponad 5000 robotników, odpowiadając tym na nowouchwaloną przez turecki parlament ustawę mającą na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w kopalniach i zwiększenie praw pracowniczych górników.

Po tragicznym, kryminalnym wypadku, który w maju bieżącego roku miał miejsce w tureckiej Somie, po latach walk robotników, i w okolicznościach jednego z najgorszych wskaźników poziomu bezpieczeństwa pracy (Turcja, według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, zajmuje 3 miejsce na świecie pod względem najgorszych warunków pracy), nowa ustawa planuje zmniejszenie czasu pracy dla górników z 48 do 30 godzin tygodniowo, nakłada obowiązek zapewnienia szeregu podstawowych środków bezpieczeństwa w kopalniach i poprawia prawa pracownicze. W odpowiedzi na tę ustawę przedstawiciele 37 firm wydobywczych stwierdziło, że aby kontynuować swoje działanie będą zmuszone zwolnić ponad 5000 pracowników.

Światowa Federacja Związków Zawodowych, reprezentująca ponad 90 milionów robotników w 126 krajach, potępia szantaże stosowane przez właścicieli kopalń mające na celu zmuszenie pracującej ludności, będącej pod groźbą bezrobocia, do proszenia legislatorów o wycofanie uchwalonych przepisów, i stawiania zysków kapitalistów ponad swoje bezpieczeństwo. Dodatkowo, różne firmy prywatne zaangażowane w prace kopalni, zaczęły wywierać presję na państwo, a tym samym podatników, by zaczęło przyznawać im dodatkowe dotacje w celu wypełnienia domniemanej luki spowodowanej „utratą” zysków.

WFTU wyraża swą solidarność z górnikami i ludnością pracującą Turcji, i stoi po ich stronie w kontynuowaniu walki o lepsze warunki pracy i życia, mimo taktyki przyjętej przez właścicieli kopalń.

Nie istnieje rozwój bez pracowników. Ich bezpieczeństwo nie jest żadnym dodatkowym kosztem, a jest warunkiem wstępnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *