Sprostowanie w sprawie informacji na stronie KFA Polska


kfa-polskaNa stronach internetowych tzw. Korean Friendship Association Polska możemy przeczytać m.in. „Najwyższy Przywódca Kim Jong Un otrzymał list od uczestników posiedzenia Rady Prezydialnej Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU), które odbyło się we Włoszech w dniu 15 lutego [2014 r.]. W liście napisano, iż Przywódca Kim Jong Il przez całe swoje życie całkowicie poświęcał się szczęściu mas pracujących i stanowczo bronił socjalizmu przed wszelkimi zagrożeniami, szantażami i sankcjami imperialistów. Rewolucyjna idea i sprawa Kim Jong Ila są stanowczo forsowane przez Kim Jong Una, podkreślono.” (źródło), jak również kilka odniesień do WFTU w innych kontekstach.
W związku z powyższym cytatem Polska Grupa Koordynacyjna WFTU pragnie przekazać, co następuje:

Powyższa informacja jest kłamliwa, a jej kłamliwość łatwo zweryfikować na centralnej stronie internetowej Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU), która publikuje wszystkie stanowiska i uchwały swoich organów: www.wftucentral.org.

Kult jednostki, mający w ruchu robotniczym swoje korzenie wraz z nastaniem w Związku Radzieckim biurokratycznej kliki Józefa Stalina i narzuceniem przez nią koncepcji „budowy socjalizmu w jednym kraju” (wskutek obiektywnego odpływu i subiektywnego odrzucenia procesu rewolucyjnego w Europie) nie ma absolutnie nic wspólnego z marksizmem, socjalizmem i emancypacją klasy robotniczej – a więc wartościami, które leżą u podstaw działalności klasowo-zorientowanego ruchu związków zawodowych. Kult jednostki ma w swojej istocie antyrobotniczy i antywyzwoleńczy charakter – sprowadza klasę robotniczą do roli przedmiotu w dziejach, do roli czynnika biernego i wtórnego wobec jakiegoś mitycznego Przywódcy – któremu należą się hołdy i cześć, i na rzecz którego należy pracować. Kult jednostki (co gorsza – jednostki dalekiej od wybitności) był historycznie charakterystyczny dla państw despotycznych o ustroju niewolniczym, współcześnie zaś jest głównie podstawą funkcjonowania partii neofaszystowskich i neonazistowskich, które kultywują „kult jednostki” po swoich poprzednikach – hitlerowskiej NSDAP i mussolinistycznej Narodowej Partii Faszystowskiej.

Z dużą przykrością obserwujemy tego typu ciągoty ku „wybitnym Przywódcom” wśród młodzieży, często deklarującej swoje poglądy jako lewicowe. Zapomina ona, lub co gorsza nie zna, zasadniczej wartości leżącej u podstaw ruchu robotniczego, że wyzwolenie klasy robotniczej może być tylko dziełem samych robotników – zrzeszonych w klasowych związkach zawodowych i w rewolucyjnej partii robotniczej – walczących przeciwko systemowi gospodarczego ucisku (dzisiaj wiodącym jest system kapitalistyczny) i przeciwko odpowiadającym mu ideologicznym formom ucisku. Przykre, że wychowanie współczesnej „lewicowej” młodzieży podąża głównie w kierunku sentymentu i kultu dawnych działaczy politycznych, a nie bieżącej i dzisiejszej pracy wśród i na rzecz klasy robotniczej.

Publikowanie tego typu „informacji”, jak wspomniana na wstępie, ma w naszym odczuciu na celu zdyskredytowanie i ośmieszenie klasowo-zorientowanego ruchu związków zawodowych poprzez przedstawienie go jako klubu wsparcia dla przywódców i watażków zdegenerowanych państw robotniczych w łonie ruchu robotniczego.

Polska Grupa Koordynacyjna
Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *