Przemówienie Sekretarza Generalnego WFTU podczas posiedzenia plenarnego 103 Międzynarodowej Konferencji Pracy


103ILC-GS„W imieniu Światowej Federacji Związków Zawodowych, która dzisiaj reprezentuje ponad 90 milionów robotników w 120 krajach, twierdzę, że na poziomie globalnym sytuacja klasy robotniczej stale pogarsza się” – powiedział George Mavrikos, Sekretarz Generalny WFTU podczas swego przemówienia na 103 posiedzeniu plenarnym Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się we wtorek 10 czerwca 2014 r.

Powiedział także: „Głęboki i przeciągający się kryzys systemu kapitalistycznego dla robotników powoduje biedę, bezrobocie i cierpienia, a dla kapitalistów – wielkie zyski. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni z powodu wzrostu neofaszystowskich partii p[olitycznych w Europie, z powodu wzmacniania się rasizmu i ksenofobii. Obowiązkiem wszystkich związków zawodowych jest izolowanie faszystów w każdej branży i w każdym zakładzie pracy.

Jednocześnie, rywalizacja w obrębie systemu imperialistycznego powoduje wojny, konflikty, imperialistyczne interwencje zbrojne. Możemy zobaczyć rezultaty takich interwencji w Libii, Syrii, Iraku, Afganistanie, Ukrainie i w innych miejscach.

Siły imperialistów interweniują w celu uzyskania stref wpływów, tras przesyłu energii, kradzieży zasobów naturalnych i gospodarczych, któe należą do ludności krajów Trzeciego Świata.

Tak wygląda sytuacja dnia dzisiejszego. W związku z tą sytuacją, jako WFTU, chcemy uwypuklić – tu na sali obrad 103 Międzynarodowej Konferencji Pracy – następujące 5 punktów:

Punkt nr 1.: Wzywamy do walki przeciwko bezrobociu. Bezrobocie zabija marzenia młodych ludzi. Bezrobocie jest wrogiem ruchu związków zawodowych i sprzymierzeńcem kapitalistów. WFTU ogłosiło 3 października 2014 roku jako Międzynarodowy Dzień Działań przeciwko bezrobociu. Wszyscy musimy wziąć udział w tej walce, z konkretnym programem i konkretnymi inicjatywami.

Punkt nr 2.: Prawo do strajku jest zagrożone. Rządy i burżuazja mają swoją własną wykładnię Konwencji nr 87. Ich celem jest zniesienie prawa do strajku i określenie takich warunków, które będą czynić strajk niemożliwym. Obowiązkiem nas wszystkich jest obrona prawa do strajku. Strajk jest wyjątkową bronią w walce klasowej, zwłaszcza w naszych czasach, gdy stale przeprowadza się ataki na prawa i zdobycze robotników. Jest to prawo, potwierdzone Konwencją nr 87 z 1948 roku i prawodawstwem krajowym. Błędem jest odsyłanie tego zagadnienia do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

Punkt nr 3.: Około miesiąca temu, 13 maja 2014 roku w mieście Soma w Turcji straciło życie ponad 300 naszych braci, ponieważ kopalnia, w której pracowali, nie miała zapewnionych koniecznych środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Pragnienie pracodawcy coraz to wyższych zysków doprowadziło do śmierci ponad 300 robotników.

Dla WFTU walka o warunki bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym priorytetem. Dla międzynarodowego ruchu klasowo-zorientowanych związków zawodowych życie robotnika jest najważniejszą wartością. Tak więc walka o środki zdrowia i bezpieczeństwa jest priorytetem pierwszego stopnia, obok walki o poziom wynagrodzeń, walki przeciwko bezrobociu.

Punkt nr 4.: Dzisiaj, w czasie gdy dyskutujemy tu w Genewie na 103 Międzynarodowej Konferencji Pracy, tysiące naszych braci, naszych kolegów jest przetrzymywanych w więzieniach. W Kolumbii 9.500 bojowników jest niesprawiedliwie osadzonych w więzieniach. Wśród nich aktywista WFTU Huber Ballesteros, związkowiec z branży rolno-spożywczej. W Paragwaju w więzieniu siedzi Rubén Villalba, aktywista naszej organizacji członkowskiej MOAPA. Prześladowania związkowców mają miejsce w Malezji, Kazachstanie; w Grecji sądzeni są strajkujący robotnicy z Helliniki Halyvourgia. W Chile obowiązuje prawo lokautu, każdego dnia związkowcy są wyrzucani z pracy. W Peru związkowcy z sektora budowlanego, usług publicznych i innych otrzymują pogróżki, są atakowani i mordowani. Parę dni temu, strajkujący pracownicy kontraktowi z zakładów Puttalam i Galle korporacji Holcim ze Sri Lanki, wraz z ich rodzinami, zostali zaatakowani przez wynajętych zbirów uzbrojonych w miecze i kije za korzystanie z prawa do strajku.

Domagamy się, aby Międzynarodowa Organizacja Pracy natychmiast interweniowała w celu uwolnienia Hubera Ballesterosa w Kolumbii, Rubéna Villalba w Paragwaju i wszystkich innych uwięzionych działaczy związkowych.

Punkt nr 5.: Drodzy przyjaciele, ostatni punkt, z jakim chcemy Wam zaznajomić, to braki w reprezentatywności w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dziś WFTU ma ponad 90 milionów członków. Zgodnie z zasadą reprezentacji proporcjonalnej, daje to 5 miejsc, 5 mianowanych członków w ramach Organu Zarządzającego. Te miejsca są jednak zajmowane przez innych z uwagi na antydemokratyczne i nieprzejrzyste procedury.

To nie jest ani dobry obraz dla ruchu związkowego, ani dla samego MOP. Będziemy jednak nadal o tym krzyczeć. Będziemy kontynuować walkę o reprezentatywność, przejrzystość i demokrację aż do samego końca. Mamy przedstawione w formie pisemnej i ustnej nasze konkretne wnioski do Dyrektora Generalnego. Jesteśmy otwarci i gotowi na prawdziwe i sprawiedliwe rozwiązanie. Prosimy o wsparcie wszystkich tych wysiłków, które w następnym okresie będą przybierać nowe formy.

Na zakończenie, z tej trybuny przesyłamy internacjonalistyczne posłanie dla heroicznego ludu palestyńskiego, ludności kubańskiej, ludności Wenezueli, Ekwadoru, Boliwii, Libanu i do wszystkich innych ludów, których chcemy zapewnić, że zawsze będziemy stać po ich stronie w duchu braterstwa i zasad internacjonalizmu.

Zapewniamy robotników Portugalii i Grecji, że wciąż będziemy po ich stronie w toczonych różnych walkach przeciwko oszczędnościom, przeciwko Troice, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, Unii Europejskiej.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *