Wsparcie dla strajku generalnego w Togo 21-22 stycznia 2013


Logo Międzynarodówki Związków Zawodowych Robotników Sektora Budownictwa, Drzewnego, Materiałów Budowlanych i Pokrewnych (UITBB)Od 2006 roku sześć central związków zawodowych w Togo wynegocjowało z rządem tego kraju w sprawie poprawy statusu pracowników służby cywilnej, innymi słowy, w sprawie warunków pracy i poziomu życia pracowników z sektora publicznego, w tym z naszych branż, pracowników podległych pod Ministerstwo Robót Publicznych, Utrzymania Dróg i Budynków.

Do dziś, pomimo obietnic władz składanych związkowcom, pracownicy i ich związki nie otrzymali zaspokojenia swoich roszczeń.

Z drugiej strony, pracownicy i ich rodziny stają wobec coraz większych obciążeń podatkowych i wobec wyższych ogólnych kosztów utrzymania, a zwłaszcza wobec wzrostu cen na towary podstawowej konieczności.

Wobec odmowy rządu realizacji zgłoszonych postulatów, sześć central związkowych Togo, a wśród nich związki zawodowe zrzeszone w Międzynarodówce Związków Zawodowych Robotników Sektora Budownictwa, Drzewnego, Materiałów Budowlanych i Pokrewnych (UITBB) – Synbarcot i Syntragavo – ogłosiło 2 dniowy strajk generalny, który przypadnie na dni 21 i 22 stycznia 2013 roku.

Sekretariat UITBB przemawiając w imieniu milionów robotników i klaso-zorientowanych związków zawodowych – członków Światowej Federacji Związków Zawodowych – wyraża pełne poparcie dla słusznych postulatów pracowników Togo i przekazuje bojowe pozdrowienia i słowa solidarności z nimi i z ich związkami. Ważnym jest, że klasa robotnicza z najbardziej eksploatowanego kontynentu mobilizuje się na podstawie interesów klasowych w celu zintensyfikowania walki z krajowymi i międzynarodowymi wyzyskiwaczami, aby przejąć kontrolę nad zasobami naturalnymi kontynentu tak, aby mogły być one wykorzystywane dla rozwoju gospodarczego i postępu społecznego ludności. Osiągnięcia w redukcji ubóstwa dokonane w Wenezueli dzięki postępowej polityce społecznej i gospodarczej prowadzonej przez rząd prezydenta Chaveza, zerwanie z polityką neoliberalną, pokazują, że gdy zasoby naturalne kraju są wykorzystywane w służbie ludności, zapewniają one ważny postęp społeczny.

UITBB deklaruje niezachwiane poparcie dla walk robotników na kontynencie afrykańskim o anulowanie zadłużenia zagranicznego, przeciwko destrukcyjnym programom nałożonym przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Unię Europejską, o prawo ludów afrykańskich do określenia swojej przyszłości bez ingerowania w to, w sposób wojskowy lub w jakiejkolwiek innej formie, międzynarodowych koncernów i byłych mocarstw kolonialnych.

Sekretariat UITBB

Helsinki, 18 stycznia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *