ZOSTAŃ KORESPONDENTEM


fistPolska Grupa Koordynacyjna Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych w charakterze KORESPONDENTA.

Jeśli jesteś pracownikiem dowolnej branży/sektora gospodarki i chcesz, by inne osoby dowiedziały się, z jakimi problemami w środowisku pracy spotykasz się Ty lub Twoje koleżanki i koledzy – skontaktuj się z nami!

W planach rozwoju polskiego przedstawicielstwa Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) jest systematyczne wydawanie licznych pism poświęconych problemom pracowników poszczególnych branż gospodarki, jak również sprawom pracującej młodzieży i pracujących kobiet.

Jeśli utożsamiasz się, lub są Ci bliskie ideały klasowo-zorientowanego międzynarodowego ruchu związkowego, a nie jesteś jeszcze osobą pracującą lub jesteś osobą bezrobotną, która chce pomóc – również zapraszamy do kontaktu! Pracy jest co niemiara i dla każdego coś znajdziemy!

Pomagając innym – pomagasz sobie!

Robotnicy zjednoczeni nigdy nie zostaną zwyciężeni!