Zespół problemowy ds. transportu


bustrainandplaneZespół problemowy Polskiej Grupy Koordynacyjnej Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) ds. transportu zajmuje się analizowaniem i wypracowywaniem rozwiązań dotyczących problematyki sektora transportu, a w szczególności zagadnień funkcjonowania miejskiej komunikacji publicznej, samochodowego transportu dalekobieżnego, kolejnictwa, lotnictwa, przemysłu morskiego itd.

Informacje WFTU dotyczące problematyki transportu

Kontakt z Zespołem problemowym ds. transportu

e-mail: kontakt@wftu.org.pl