Zespół problemowy ds. nauczycielstwa


nauczycielstwoZespół problemowy Polskiej Grupy Koordynacyjnej Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) ds. nauczycielstwa zajmuje się analizowaniem i wypracowywaniem rozwiązań dotyczących problematyki edukacji, stanu szkolnictwa, warunków pracy nauczycieli itd.

Informacje WFTU dotyczące problematyki nauczycielstwa

Kontakt z Zespołem problemowym ds. nauczycielstwa

e-mail: kontakt@wftu.org.pl