Zespół problemowy ds. emerytów


emeryciZespół problemowy Polskiej Grupy Koordynacyjnej (PGK) Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) ds. emerytów zajmuje się analizowaniem sytuacji i wypracowywaniem rozwiązań dotyczących problematyki emerytowanych pracowników.

Informacje WFTU dotyczące problematyki emeryckiej

Kontakt z Zespołem problemowym ds. emerytów

e-mail: kontakt@wftu.org.pl