Zespoły problemowe


4618528289_462x456Aktywiści Polskiej Grupy Koordynacyjnej (PGK) Światowej Federacji Związków Zawodowych w codziennej swojej działalności pracują w ramach określonych Zespołów problemowych celem prowadzenia prac nad szczegółowymi zagadnieniami związanymi z problematyką danej grupy.

W pracach Zespołów problemowych może (i powinien) brać udział każdy zainteresowany członek PGK WFTU. Zespoły problemowe odbywają swoje posiedzenia wedle potrzeb, niezależnie od ogólnych zebrań członków PGK WFTU i posiedzeń władz statutowych. Na poniższych podstronach będą pojawiać się informacje dotyczące bieżącej pracy poszczególnych Zespołów problemowych.

Na tę chwilę w ramach PGK WFTU działa: