„Głos Robotniczy”


Już niebawem, w oparciu o materiały publikowane na stronie, będziemy tworzyć i kolportować na środowiska pracownicze i związkowe biuletyn pod nazwą „Głos Robotniczy”. Jeśli jesteś zainteresowany/-a otrzymywaniem biuletynu na skrzynkę pocztową, proszę podać (w odpowiednim okienku w prawej kolumnie strony) swój adres e-mail i wcisnąć przycisk „Subskrybuj”.