Dokumenty


wkrótce…
„Pakt Ateński” XVI Światowego Kongresu Związków Zawodowych WFTU, przyjęty w dniach 6-10 kwietnia 2011 r.

Plan_Działań_2014-2015
Plan Działań 2014-2015 WFTU, omawiany podczas Rady Prezydialnej WFTU, 14-15 lutego 2014 r.