Publikacje


W tym dziale znajdują się wersje elektroniczne broszur i publikacji, które zostały wydane przez Światową Federację Związków Zawodowych (WFTU) – w tym wypadku są to polskie tłumaczenia przez nas dokonane, oraz broszury i pisma ulotne wydane własnym sumptem przez Polską Grupę Koordynacyjną WFTU: