Organizowanie pracowników


Wyzwolenie klasy robotniczej musi być dziełem samych robotników.

Karol Marks, Fryderyk Engels [1864 r.]

Polska Grupa Koordynacyjna Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) poświęca większość swojego czasu na organizowanie pracowników poprzez pomoc w tworzeniu związków zawodowych i pomoc w ich bieżącej działalności.