Szkolenia


Nasze zadanie polega na tym, by całkowicie zdemaskować stary świat i dokonać pozytywnej pracy dla ukształtowania nowego świata. Im więcej czasu wydarzenia pozostawiają myślącej ludzkości na uświadomienie sobie swego położenia, a cierpiącej na skupienie swoich sił – tym doskonalszy będzie produkt, który wyjdzie na świat z łona teraźniejszości.
Karol Marks [1843 r.]

Polska Grupa Koordynacyjna Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) świadczy działalność szkoleniowo-edukacyjną dla działaczy i członków związków zawodowych oraz dla wszystkich pracowników, którzy chcą w sposób świadomy i umiejętny bronić swoich praw – i walczyć o nowe.

Oferujemy szkolenia z zakresu:

  • Tworzenia i funkcjonowania związków zawodowych (Po co i jak założyć związek zawodowy oraz jak działać w jego ramach?);
  • Podstaw prawnych działalności związkowej w Polsce (uprawnienia, obowiązki, narzędzia);
  • Prowadzenia skutecznego sporu zbiorowego;
  • Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
  • Ideowych podstaw funkcjonowania organizacji pracowniczych i związków zawodowych;
  • Historii polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego.

Wszystkich zainteresowanych wymienionymi szkoleniami – prosimy o kontakt. Szkolenia przeprowadzamy bezpłatnie u podmiotu zainteresowanego.