Poprzyj petycje!


Niesprawiedliwość czyniona jednemu pracownikowi
jest niesprawiedliwością czynioną wszystkim pracownikom!

Zachęcamy do poparcia żądań robotników i pracowników walczących z pracodawcą o swoje prawa pracownicze. Zważywszy, że oczekiwania są minimalne i sprowadzają się tylko do podpisu swoim imieniem i nazwiskiem oraz podania swojego adresu kontaktowego (i ewentualnie kraju, z którego się pochodzi) pod przygotowaną petycją – w ten najprostszy z możliwych sposobów, nie wymagających od Was poświęcania swego czasu czy sił, w praktyce pokazujemy, że nie są nam obce problemy innych pracowników. Pomagając dziś innym – jutro pomogą oni Tobie!

Robotnicy zjednoczeni nigdy nie zostaną zwyciężeni!