Czarna Lista Pracodawców


czarna_listaNa niniejszej stronie będziemy z biegiem czasu publikować listę przedsiębiorstw i innych podmiotów, które w stosunku do pracowników pełnią funkcję pracodawcy, wraz z krótką charakterystyką wykazanych przez Polską Grupę Koordynacyjną Światowej Federacji Związków Zawodowych nieprawidłowości, przewinień, wykroczeń i przestępstw względem pracowników. Listę tę tworzymy w oparciu o własne interwencje, stąd zdajemy sobie sprawę, że globalnie taka „czarna lista” powinna być znacznie dłuższa (w końcu ile to dziesiątków tysięcy firm w Polsce np. nie płaci swoim pracownikom wynagrodzenia za wykonaną pracę?). Jeśli pracujesz w przedsiębiorstwie, które powinno trafić na tę listę, i chcesz ostrzec innych pracowników przed podejmowaniem tam pracy, napisz do nas. Sprawę zbadamy i w miarę możliwości nagłośnimy.