Polska Grupa Koordynacyjna WFTU


Logo WFTU - PolskaPolska Grupa Koordynacyjna Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) ukonstytuowała się 22 listopada 2012 roku w stolicy Grecji – Atenach. W jej skład weszli byli i obecni członkowie polskich związków zawodowych, zrzeszonych w krajowych central związkowych – przede wszystkim w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych (OPZZ) i Forum Związków Zawodowych (FZZ).

Polska Grupa Koordynacyjna Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) za cel postawiła sobie upowszechnianie informacji o działaniach klasowego ruchu związkowego i o walkach toczonych przez świadomy klasowo ruch robotniczy.
Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem, by przełamać historyczny impas, w jakim znalazł się ruch robotniczy, celem odbudowania w Polsce klasowej partii robotniczej, która poprowadzi do walki o obalenie systemu najemnego niewolnictwa pracy.
Nie siedzimy w kieszeniach pracodawców, władz politycznych, korporacji czy różnej maści fundacji, NGO-sów i sponsorów. Nie boimy się nikomu podpaść, nadepnąć na czyjś odcisk czy naruszyć czyjeś interesy; nie żebrzemy o pieniądze i o „składki wspierające”. W przeciwieństwie do biurokratów związkowych, wijących sobie kosztem członków związku przytulne gniazdka, udających działalność związkową, z gębami pełnymi frazesów o „pracownikach” i o ich „prawach” – my jesteśmy po prostu wiarygodni.