Ogólne


Organizacje klasowych związków zawodowych z Europy i wszyscy przyjaciele Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) potępiają hipokryzję Unii Europejskiej i rządów państw członkowskich UE, która stanowi prowokację wobec wszystkich uchodźców i wobec klasy robotniczej Europy. Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki i NATO, które powodują imperialistyczne wojny, teraz wyrażają słowa współczucia dla […]

Działania związków zawodowych przeciwko polityce antyuchodźcowej Unii Europejskiej


Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) reprezentująca obecnie 92 miliony robotników ze 126 krajów przekazuje swoje braterskie pozdrowienie i obejmuje swą solidarnością 73 górników prywatyzowanej kopalni Santa Ana w Chile, którzy 700 metrów pod ziemią prowadzą strajk w słusznej sprawie. WFTU dołącza swój głos do pracowników i wraz z nimi żąda […]

Chile: Solidaryzm WFTU z górnikami w Santa Ana


10 października 2014 r. w centralnym biurze Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) w Atenach odbyło się zaplanowane posiedzenie Sekretariatu WFTU. Na spotkaniu omawiano zagadnienia związane z procesem realizacji przyjętego przez Radę Prezydialną „Planu Działań” WFTU na lata 2014-2015. Wśród omówionych tematów znalazły się także: pozytywna ocena przeprowadzonego Międzynarodowego Dnia Działań […]

Ateny: Sekretariat WFTU odbył planowane posiedzenieGrecka organizacja członkowska Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) – Wszechrobotniczy Front Bojowy (PAME) – zorganizowała szeroko zakrojoną kampanię dostarczenia materialnej pomocy dla ludności krajów dawnej Jugosławii (Bośnia, Serbia, Chorwacja), która ucierpiała w wyniku klęski powodziowej, czym wyraziła swoją internacjonalistyczną solidarność i braterstwo ludności greckiej. Dziesięć ton kocy, skarpet, bielizny dla […]

Delegacja PAME dostarcza pomoc materialną do Serbii


Sekretariat Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) ma przyjemność poinformować członków i przyjaciół WFTU, że od dnia Święta Pracy 2014 r. pod adresem www.wftucentral.org będzie dostępna nowa wersja strony internetowej Federacji. Nowa, nowoczesna, bardziej przyjazna użytkownikom i bardziej praktyczna strona internetowa – to ważny krok, który wzmocni komunikację i koordynację walki […]

Nowa strona internetowa WFTU – Nowy krok w dobrym kierunku

W dniach 6-10 kwietnia odbył się w Atenach XVI Kongres Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU). Obrady kongresu koncentrowały się wokół problemów dotyczących skutków globalizacji i kryzysu gospodarczego dla świata pracy, obrony praw pracowniczych przed naciskami ze strony korporacji ponadnarodowych oraz roli związków zawodowych w strajkowych akcjach protestacyjnych. Na otwarciu kongresu […]

Obrady XVI Kongresu Światowej Federacji Związków Zawodowych