Działania związków zawodowych przeciwko polityce antyuchodźcowej Unii Europejskiej


migrants-refugees-europe1Organizacje klasowych związków zawodowych z Europy i wszyscy przyjaciele Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) potępiają hipokryzję Unii Europejskiej i rządów państw członkowskich UE, która stanowi prowokację wobec wszystkich uchodźców i wobec klasy robotniczej Europy. Unia Europejska, Stany Zjednoczone Ameryki i NATO, które powodują imperialistyczne wojny, teraz wyrażają słowa współczucia dla ich ofiar. Te państwa i organizacje są mordercami i hipokrytami.

Deklarując swoją solidarność z uchodźcami i imigrantami siły klasowych związków zawodowych w Europie podejmują inicjatywy i organizują zdecydowane działania.

W Grecji Wszechrobotniczy Front Bojowy (PAME) 23 września przeprowadza bojowy protest potępiający hipokryzję Szczytu Unii Europejskiej poświęconego uchodźcom, domagając się natychmiastowego zapewnienia wszelkich niezbędnych środków ochrony dla wszystkich osób migrujących i uchodźców, którzy zostali wysiedleni w wyniku wojen imperialistycznych i panującej biedy.

Na Cyprze Pancypryjska Federacja Pracy (PEO) organizuje kampanię na rzecz pomocy humanitarnej dla uchodźców i przeprowadzi wiec solidarności z uchodźcami w dniu 30 września br.

W Portugalii Generalna Konfederacja Portugalskich Robotników – Krajowa Centrala (CGTP-In) 18 września br. w Lizbonie zorganizowała publiczna debatę na temat problematyki uchodźców i osób migrujących.

We Włoszech Zrzeszenie Zakładowych Związków Zawodowych (USB) wraz z CISPM, kolacją osób szukających azylu, uchodźców i migrantów, 25 września br. będzie uczestniczyć w międzynarodowej demonstracji w Calais i ogłosiło krajowy Tydzień Działań we Włoszech na dni 17-24 października br.

W Austrii Blok Lewicy organizuje bojowy protest w dniu 3 października br. – w 70 rocznicę utworzenia Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) – deklarując wsparcie klasowych związków zawodowych dla uchodźców.

Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) wzywa wszystkie organizacje związków zawodowych do podjęcia działań przeciwko antyuchodźcowej polityce Unii Europejskiej. Przeciwko rasizmowi i ksenofobii. Klasowe związki zawodowe muszą zwielokrotnić swoje inicjatywy solidarności i wsparcia dla uchodźców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *