Pozdrowienia WFTU dla pracujących kobiet na całym świecie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Pracujących


Bagan-economy-ASEAN-meeting-tourists-SME-handicraft-tourism-14Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) pozdrawia pracujące kobiety na całym świecie i potwierdza swoje zaangażowanie w walkę na rzecz rzeczywistej równości przeciwko wyzyskowi i kapitalistycznemu barbarzyństwu. Walkę zrzeszającą pracujących mężczyzn i kobiety pod sztandarami klasowo zorientowanych związków zawodowych.

Przejmujemy prowadzenie walki od szwaczek i tkaczy z Nowego Jorku w 1857 roku, domagających się skrócenia czasu pracy, równej płacy za równą pracę, bezpieczniejszych i lepszych warunków pracy, całkowitego wyzwolenie z okowów wyzysku.

Przejmujemy prowadzenie walki od przywódczyni ruchu robotniczego Klary Zetkin i bojowych kobiet z  Konferencji Kopenhaskiej w 1910 roku, które zadedykowały ten dzień wszystkim pracującym kobietom na cześć ruchu walczących robotnic w Stanach Zjednoczonych.

Przejmujemy prowadzenie walki od wszystkich pracujących kobiet, uczestniczących w 70-letniej bojowej i internacjonalistycznej walce Światowej Federacji Związków Zawodowych, które swoją siłą i determinacją przyczyniły się do poprawy bytu pracujących kobiet i mężczyzn na całym świecie.

Walka ruchu robotniczego i ruchu pracujących kobiet przyniosła ważne wyniki i uzyskała znaczące prawa przez te dziesięciolecia.

Kontynuujemy ją dziś, 158 lat po 1857 roku, gdyż te same prawa są znów atakowane.

Kontynuujemy ją dziś ponieważ po półtora wieku godziny pracy są niewspółmiernie długie w porównaniu do tempa postępu naukowego i technologicznego. Kontynuujemy ją dziś, bo płace pracowników, w tym kobiet, maleją w przeciwieństwie do ogromnego bogactwa wytwarzanego przez nich samych. Kontynuujemy ją dzisiaj, bo jeszcze w XXI wieku prawo do zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, ochrony macierzyństwa, odpowiednich usług socjalnych, wolność zrzeszania się, negocjacji zbiorowych i do prawdziwej równości nie są spełnione.

W dalszym ciągu kontynuujemy walkę ponieważ prawo do spokojnego, dostatniego i bezpiecznego życia dla naszych rodzin i naszych dzieci jest stale zagrożone przez imperialistyczne mechanizmy i monopole.

Jesteśmy obok siebie, pracujące kobiety i pracujący mężczyźni, w tej samej walce o wszystko, na co zasługujemy.

Walczymy o życie, na które zasługujemy, a nie o te, które Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, imperialiści, monopole i pracodawcy chcą dla nas wytworzyć.

Walczymy po stronie kobiet i mężczyzn rolników i pracujących na własny rachunek, chcemy budować sojusz społeczny przeciwko wyzyskowi i kapitalistycznemu barbarzyństwu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *