Chiny: Międzynarodowe Forum Związków Zawodowych w Pekinie


2014-pekinW dniach 24-25 września 2014 roku związki zawodowe z całego świata spotkały się ponownie na corocznym światowym wydarzeniu ruchu związkowego – Międzynarodowym Forum Związków Zawodowych, które tym razem odbyło się w stolicy Chin – Pekinie.

Forum – udanie współorganizowane wspólnym wysiłkiem przez Ogólnochińską Federację Związków Zawodowych (ACFTU), Światową Federację Związków Zawodowych (WFTU), Organizację Jedności Afrykańskich Związków Zawodowych (OATUU) i Międzynarodową Konfederację Arabskich Związków Zawodowych (ICATU) dziewiąty rok z rzędu – było miejscem szerokiej dyskusji i podejmowania analizy najbardziej palących zagadnień dotyczących ruchu związkowego w obecnych czasach.

Jorgos Mawrikos, Sekretarz Generalny WFTU, który wygłosił do przedstawicieli wszystkich obecnych na spotkaniu organizacji przemówienie, powiedział m.in.:

W imieniu Światowej Federacji Związków Zawodowych, organizacji reprezentującej ponad 90 milionów robotników zorganizowanych w 120 krajach na 5 kontynentach, zapewniam Ogólnochińską Federację Związków Zawodowych, Organizację Jedności Afrykańskich Związków Zawodowych i Międzynarodową Konfederację Arabskich Związków Zawodowych, że ratyfikujemy nasze zobowiązania związane z tym wspólnym wysiłkiem i wspólną koordynacją podejmowanych działań.

Drogie koleżanki i koledzy,

Sytuacja klasy robotniczej w dzisiejszych czasach jest bardzo trudna. Jest wiele i bardzo poważnych nierozwiązanych problemów. Możemy wskazać wśród nich, jako najważniejszy i najbardziej palący, przedłużające się bezrobocie, które wciąż narasta. Na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach, sytuacja robotników jest zła. Wśród bezrobotnych najwyższy wskaźnik stanowią kobiety, osoby młode i starsi wiekiem. Oficjalne dane mówią same za siebie i świadczą o tej złej sytuacji.

Międzynarodowa Organizacja Pracy w oparciu o dane dostarczane przez rządy krajowe podwyższa szacunki liczby bezrobotnych na poziomie światowym w 2012 r. do 197 milionów. Ale liczba ta nie bierze pod uwagę osób w niepełnym zatrudnieniu, pracowników w niepełnym wymiarze godzin, nie są także uwzględniane osoby niezarejestrowane jako bezrobotne i świadczący nieoficjalną pracę.

Biorąc pod uwagę tą rzeczywistość, marzeniem milionów rodzin na całym świecie jest posiadanie pracy, a w stosunku do tej pracy marzeniem jest, by była ona w pełnym wymiarze, była odpowiednio płatna, i by każdy pracownik był w stanie zaspokoić swoje obecne potrzeby.

Według naszych, Światowej Federacji Związków Zawodowych, szacunków bezrobocie będzie nadal rosło. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie, zewnętrzne interwencje wymierzone w Syrię, trwająca wojna domowa w Libii, agresja państwa Izrael na Strefę Gazy itd. generują nowe tysiące osób bezrobotnych, imigrantów i uchodźców. Marzeniem z kolei tych ludzi i robotników jest, by trwająca agresja sił imperialistycznych wreszcie się skończyła, i by sama ludność mogła swobodnie decydować o sobie, o swojej teraźniejszości i swojej przyszłości.

Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) jest też wysoce zaniepokojona rozszerzającą się epidemią Eboli w Afryce. Bieda i bezrobocie, zaostrzenie grabieży zasobów naturalnych i gospodarczych, codzienne problemy ludzi prostych i biednych. Jednocześnie ponowne pojawienie się tych samych chorób, które jeszcze kilka lat temu były uważane za całkowicie wymarłe. Gruźlica, malaria i inne choroby ciągle zabijają ludzi w XXI wieku.

Jako WFTU jesteśmy przekonani, że organizacje międzynarodowe – niestety – nie spełniają swoich celów, leżących u podstaw ich statutów i ich roli.Przykład Palestyny ​​jest najbardziej typowy. Od 1948 roku do dziś nie zostały wdrożone dziesiątki rezolucji ONZ. Zatem marzenia i prawo narodu palestyńskiego do własnej niezależnej ojczyzny nadal pozostają „marzeniem ściętej głowy” do dnia dzisiejszego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *