Ateny: 11-osobowa delegacja białoruskiej FTUB w centralnym biurze WFTU


ftub_belarus-201411-osobowa delegacja Federacji Związków Zawodowych Białorusi (FTUB) przewodzona przez tow. Michaiła Kasciana, przewodniczącego Białoruskiego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Oświetleniowego, przebywa w dniach 9-12 września 2014 r. z wizytą w centralnych biurach Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) w Atenach.

Działacze Federacji Związków Zawodowych Białorusi przybyli do Aten w związku z 4-dniowym, przygotowanym przez WFTU programem szkoleniowym zwiększania możliwości działalności związków zawodowych.

W trakcie tego programu działacze związkowi z Białorusi zapoznają się bliżej z historią WFTU i międzynarodowego ruchu związkowego, rolą, stanowiskami i podejmowanymi działaniami przez WFTU na rzecz poprawy położenia ludzi pracy, jak również przedyskutują wiele tematów dotyczących bieżącej sytuacji ruchu robotniczego i związkowego.

Podczas pierwszej sesji seminarium nastąpiło także oficjalne spotkanie z kierownictwem WFTU, podczas którego omówiono projekt wspólnego programu podejmowanej w przyszłości wspólnej pracy WFTU i FTUB.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *