Archiwum dnia: 17 września 2014


Delegacja górników z tureckiej Somy 17 września br. odwiedziła centralne biuro Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) w Atenach. W skład delegacji weszli Tahir Cetin i Ercan Cetinyilmaz, którym towarzyszył Sinem Demirer – prawnik prawa pracy. Robotnicy z kopalni w Somie odbyli spotkanie z Sekretarzem generalnym WFTU Jorgosem Mawrikosem i poinformowali […]

Ateny: Delegacja robotników z tureckiej Somy z wizytą w biurze ...


„My, niżej podpisane organizacje, piszemy do Was z wnioskiem o natychmiastowe uwolnienie z więzienia kolumbijskiego związkowca i działacza ludowego Hubera Ballesterosa Gomeza i innych kolumbijskich działaczy, którzy zostali bezprawnie uwięzieni za obronę interesów robotników i ludności kolumbijskiej” – tak zaczyna się stanowisko greckiego Wszechrobotniczego Frontu Bojowego (PAME) adresowane do rządu […]

„Uwolnić Hubera Ballesterosa!” domaga się stanowisko solidarnościowe PAME z ludnością ...