Archiwum dnia: 11 września 2014


Podczas trwania w dniach 5-7 września br. XIII Międzynarodowego Kongresu Pracowników Transportu jego uczestnicy przyjęli, obok uchwały z solidaryzowania się z ludnością Palestyny, także uchwały dotyczące żądań uwolnienia przetrzymywanych w więzieniach Kolumbii i Paragwaju więźniów politycznych. Uchwały znajdują się poniżej (póki co, w języku angielskim): – XIII Kongres TUI-Transport: Solidarność […]

XIII Kongres TUI-Transport: Solidarność z ludnością Kolumbii i Paragwaju


XIII Kongres Międzynarodówki Związków Zawodowych Pracowników Transportu (TUI-Transport) wyraził swą solidarność z ludnością palestyńską przeciwko imperialistycznej agresji państwa Izrael. Podczas bojowego marszu ulicami Santiago na zakończenie Kongresu, uczestnicy trzymali flagi palestyńskie oraz solidarnościowe plakaty. Poniżej znajduje się stosowna Uchwała Kongresu (póki co, w języku angielskim): – XIII Kongres TUI-Transport wyraża […]

XIII Kongres TUI-Transport: Solidarność z ludnością Palestyny


W czasie uczestnictwa w programie edukacyjnym przeznaczonym dla związków zawodowych, odbywającym się w Atenach, delegacja Federacji Związków Zawodowych Białorusi (FTUB) w dniu 11 września br. odwiedziła centralne biuro Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU). Na spotkaniu tym omówiono obszerny program wspólnych działań FTUB i WFTU w nadchodzącym okresie, skupiony na zagadnieniu […]

Ateny: Delegacja FTUB w biurze WFTU