Rosja: Uczestnicy seminarium o migracji domagają się równych praw dla wszystkich pracowników


SALA_PRINCIPAL_DSCF75429 sierpnia br. w Moskwie (Rosja) pomyślnie odbyło się Międzynarodowe Seminarium Związkowe pt. „Praca migracyjna i prawa pracownicze”, którego organizatorami były Związek Zawodowy Pracowników Migrujących (Rosja) i Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU). Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Migrujących, Republikańskiego Związku Zawodowego pracowników branży usług publicznych, przemysłowych i rolnych „Zhanartu” (Kazachstan), Związku Zawodowego „Obrona” („Zaszczita”) z Rosji i przedstawiciele central WFTU.

W spotkaniu uczestniczyli także w charakterze gości członkowie Związku Zawodowego Pracowników Migrujących, przedstawiciele Moskiewskiej Rady Robotniczej, Rosyjskiego Komitetu Wykonawczego Rad Robotniczych, eksperci i pracownicy biurowi, działacze rosyjskiej lewicy i partii komunistycznych, organizacji obywatelskich i Moskiewskiego Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM). Obserwatorami seminarium byli przedstawiciele Niezależnej Federacji Związków Zawodowych Rosji (FNPR), Moskiewskiej Federacji Związków Zawodowych (MFP), Centrum Szkoleniowego i Badań MFP i Ogólnej Konfederacji Związków Zawodowych (GCTU).

W merytorycznym duchu i konstruktywnej atmosferze przedyskutowano problemy pracowników migrujących oraz ich prawa pracownicze jako zjawisko globalne, a także scharakteryzowano sytuację w obszarach migracji pracowniczej i praw pracowników migrujących w Rosji i na terenie dawnego Związku Radzieckiego.

Uczestnicy seminarium jednogłośnie podkreślili podstawową rolę związków zawodowych w byciu rzecznikiem praw pracowniczych pracowników rosyjskich i zagranicznych, ich nierozerwalną jedność substancjalną. Wszyscy podkreślili konieczność pracy wśród pracowników migrujących, aby dołączyli się do już istniejących związków zawodowych, a także, by tworzyli nowe zakładowe organizacje związkowe w miejscach pracy, gdzie jeszcze nie działa żaden związek.

Według opinii uczestników seminarium, koniecznym jest opowiedzenie się za zrównaniem praw pracowników miejscowych i migrujących, aby zapewnić ścisłe wypełnianie przepisów prawa pracy, które są naruszane niemal wszędzie, i za zobowiązaniem pracodawców do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne do funduszu skierowanego do pracowników migrujących na takich samych warunkach, jak za pracowników miejscowych.

Został także podniesiony wniosek o konieczności przygotowania dokumentu WFTU specjalnie poświęconego kwestiom migracji zarobkowej, co jest konieczne zwłaszcza w okoliczności, gdy WFTU jednoczy już ponad 90 milionów pracowników w ponad 120 krajach na wszystkich kontynentach naszej planety. Uczestnicy seminarium wyrazili solidarność z niezależnymi związkami zawodowymi Kazachstanu, których działania są obecnie zagrożenia w wyniku przyjęcia ustawy o związkach zawodowych i zmian w kodeksie karnym tego kraju.

Uczestnicy seminarium poparli stanowiska: „W obronie praw pracowników do tworzenia własnych organizacji”, „Powstrzymać rozlew krwi na Ukrainiei „Stop zabijaniu w Palestynie„, przyjęte przez związki zawodowe będące członkami WFTU. Stanowiska te zawierają jednocześnie wezwanie do wszystkich związków zawodowych o przyłączenie się do sformułowanych żądań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *