Kazachstan: Sekretariat WFTU wysyła list do prezydenta Nazarbajewa


img_8793W swoim piśmie do prezydenta Kazachstanu, datowanym na 12 sierpnia br., Sekretariat WFTU protestuje przeciwko nieakceptowalnej decyzji o pozbawieniu robotników prawa do tworzenia własnych organizacji związkowych i o kryminalizacji działalności związków zawodowych.

„Światowa Federacja Związków Zawodowych jest zaniepokojona faktem, że 11 czerwca br. Senat Kazachstanu uchwalił ustawę „O związkach zawodowych”, która następnie została podpisana przez Prezydenta w dniu 27 czerwca br., w wyniku której robotnicy zostali pozbawieni prawa do tworzenia swoich własnych niezależnych organizacji związkowych. Także wszystkie takie organizacje, już działające, narażone są na delegalizację.

Ponadto, znacznie ograniczono również prawa związków zawodowych w odniesieniu do wszczynania sporów pracowniczych, negocjowania układów zbiorowych oraz organizowania i udziału w strajkach.

Światowa Federacja Związków Zawodowych potępia rząd i parlament Kazachstanu za dyskryminację pracowników, którzy chcą tworzyć własne organizacje wolne od kontroli władz i pracodawców, za niedemokratyczne naruszanie praw związkowych i praw człowieka.”

List kończy się:

„Światowa Federacja Związków Zawodowych dostrzega fakt, że ze strony państwa realizowany jest proces kryminalizacji związków zawodowych, prawo pracy staje się coraz bardziej restrykcyjne, istnieje rzeczywisty zakaz akcji strajkowych i wszelkich działań wspierających żądania o zwiększenie płac, poprawę warunków pracy i przeglądu umów zbiorowych, a nawet działalność oficjalnych związków zawodowych jest redukowana i następuje pogorszenie warunków pracy.

Światowa Federacja Związków Zawodowych wzywa prezydenta Kazachstanu do przeglądu tych dyskryminujących przepisów, które ograniczają prawa i wolności pracowników w organizacji ich zrzeszeń, organizacji spotkań, strajków i innych działań mających na celu obronę ich prawnych interesów. Ustawa „O związkach zawodowych” i kodeks karny w kraju powinny być zgodne z Konwencjami MOP, umowami międzynarodowymi i innymi dokumentami podpisanymi przez rząd Kazachstanu.

Światowa Federacja Związków Zawodowych, oferując międzynarodowe wsparcie swojej organizacji członkowskiej ZHANARTU, będzie nadal ujawniać powyższe fakty społeczności międzynarodowej i na forach międzynarodowych organizacji.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *