Grecja: Działania PAME i WFTU w solidarności z Palestyną


CAM1641731 lipca br. grecki związek zawodowy Wszechrobotniczy Front Bojowy (PAME) wraz ze Światową Federacją Związków Zawodowych (WFTU) przeprowadził na krajowym stadionie piłkarskim Aegaleo w Atenach masowy wiec solidarności z ludnością Palestyny. Na ten akt solidarności przybyły tysiące pracowników i związkowców PAME, którzy mogli uczestniczyć w solidarnościowym meczu piłkarskim i innych wydarzeniach o charakterze kulturalnym.

Na wydarzeniu byli obecni m.in. Valentin Pacho Quispe – zastępca Sekretarza Generalnego WFTU, konsul rządu palestyńskiego w Grecji Mohhamed Abu Apha, Yota Tavoulari – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Sektora Farmaceutycznego Grecji i Mohamed Iqnaibi – przedstawiciel Powszechnego Związku Robotników Palestyńskich (GUPW), którzy jednocześnie przemówili do zebranych. Swój list solidarnościowy, który został odczytany podczas wydarzenia, przesłała Federacja Kobiet Palestyńskich.

Valentin Pacho Quispe, reprezentujący WFTU, powiedział:

„Jestem tutaj z Wami w imieniu Światowej Federacji Związków zawodowych, aby wyrazić uczucia solidarności 90 milionów robotników z 5 kontynentów z ludnością Palestyny i energiczne potępienie ludobójstwa dokonywanego przez imperialistyczny rząd Izraela na naszych Palestyńskich braciach i siostrach.

Klasa robotnicza i ludność na całym świecie z wielkim oburzeniem na kryminalny rząd Izraela organizuje wielkie i masowe demonstracje. Związki zawodowe zrzeszone w WFTU na każdym kontynencie przeprowadzają działania solidarnościowe z ludnością palestyńską i domagają się ukarania winnych zbrodni przeciwko ludzkości – rządu Izraela.CAM16458

Ponadto, wiele rządów – na żądanie robotników w Ameryce Południowej, jak w moim kraju – Peru, wycofały swoich ambasadorów z Izraela w akcie solidarności z ludnością palestyńską i w akcie protestu przeciwko przestępczym działaniom syjonistycznego rządu Izraela.

Mieszkańcy Palestyny ​​nie są sami, mają ze sobą solidarność ludności całego świata. WFTU potępia imperialistyczne rządy Stanów Zjednoczonych i krajów Unii Europejskiej, tych hipokrytów, którzy bezwstydnie wspierają syjonistyczny i rasistowski rząd Izraela.

Walka i opór Palestyńczyków przyniosą zwycięstwo. Ponieważ kiedy walczysz o słuszną sprawę, kończy się to zwycięstwem. Tak więc WFTU zawsze stać będzie po stronie Palestyńczyków, aż uzyskają oni własne niezależne i suwerenne państwo palestyńskie ze stolicą w Jerozolimie.

Chwała i cześć oporowi palestyńskiej ludności!
Niech żyje internacjonalistyczna solidarność!”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *