XIII Międzynarodowy Kongres Pracowników Transportu


2014_Transport_poW dniach 5-7 września 2014 roku w stolicy Chile – mieście Santiago – odbędzie się XIII Kongres Międzynarodówki Związków Zawodowych Pracowników Transportu (TUI-Transport), którego organizatorami są Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU), Konfederacja Pracowników Transportu i Pokrewnych Chile (CONUTT) i Południowoamerykańska Federacja Transportu (FUTAC). Poza sprawami organizacyjnymi, Kongres ma na celu przedyskutowanie i przygotowanie zjednoczonych działań pracowników transportu na całym świecie, aby stanąć twarzą względem zmian spowodowanych przeciągającym się kryzysem systemu kapitalistycznego, a także wypracować nowy model społeczny, w którym będą mogły zaistnieć zasady prawdziwej demokracji ludowej, suwerenności społeczności i samookreślenia w tworzeniu, wedle naszych oczekiwań i życzeń, naszych społeczeństw i krajów.

Zgodnie z artykułem 16 Statutu TUI-Transport – branżowej struktury WFTU, która skupia i organizuje pracowników i robotników wszystkich branż transportu drogowego, kolejnictwa, metra, żeglugi morskiej, portów morskich, transportu lotniczego i komunikacji miejskiej – XIII Kongres odbędzie się według następującego porządku obrad:

  1. Otwarcie i przemówienia.
  2. Dyskusja i przyjęcie zasad Kongresu.
  3. Przyjęcie nowych organizacji w poczet TUI-Transport.
  4. Poprawki do Statutu.
  5. Dyskusja i przyjęcie planu działań na lata 2014-2018, biorąc pod uwagę następujące zagadnienia: a) Międzynarodowa sytuacja robotników i działania ich organizacji związkowych; b) Obrona usług publicznych, rola państwa i władz publicznych w funkcjonowaniu branży; c) Stan wynagrodzeń i poprawa warunków pracy; d) Prawa pracownicze; e) Żądania robotników; f) Mobilizacja i walka pracowników; g) Wzmocnienie organizacji należących do TUI i rozwinięcie zakresu ich działań na każdym kontynencie; h) Funkcjonowanie TUI-Transport, jego siedziby i finansowania.
  6. Wybranie organów kierowniczych i kontrolnych.
  7. Dyskusja nad wolnymi wnioskami i przyjęcie not solidarnościowych.

W Kongresie mogą wziąć udział wszystkie organizacje członkowskie, jak również te, które nie są członkami TUI-Transport, ale podzielają wspólne cele obrony interesów i praw klasowych oraz sprawiedliwego, i społeczeństwa opartego na zasadach humanitarnych i solidarności. Każda delegacja może składać się z maksymalnie dwóch przedstawicieli. Program Kongresu uwzględnia także uczestnictwo delegatów w Marszu na rzecz Praw Człowieka, będącego obchodem rocznicy 11 września 1973 roku – Faszystowskiego Przewrotu Wojskowego w Chile.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *