Wietnam: Spotkanie pracujących kobiet Azii i Pacyfiku dynamizuje kobiecy ruch robotniczy


vietnam-kobiety-2014W dniach 23-25 lipca br. w Hanoi (Wietnam) odbyły się warsztaty zorganizowane przez Światową Federację Związków Zawodowych (WFTU) i Wietnamską Ogólną Konfederację Pracy (VGCL) dotyczące pracy kobiet i ich roli w związkach zawodowych. W warsztatach wzięły udział 23 delegacje z 17 krajów regionu Azji i Pacyfiku oraz ponad 60 kobiet-związkowczyń z wietnamskich związków zawodowych reprezentujących pracowników wszystkich branż gospodarki.

W swoim wprowadzeniu w ramach otwarcia warsztatów Przewodniczący WFTU Muhammed Shaban Azouz stwierdził: „Nie istnieje takie społeczeństwo, które może ignorować ogromną rolę kobiet. Popieramy walkę kobiet w celu uzyskania przez nie wszystkich należnych im praw. Wzywamy wszystkie organa społeczności międzynarodowej, aby kontynuować wywieranie presji na te reakcyjne systemy społeczne i polityczne, które ignorują prawa kobiet, jak również prawa społeczności w jej całości. Potępiamy wszelkie formy dyskryminacji istniejące pomiędzy ludźmi ze względu na różną przynależność, przekonania czy religie. Uznajemy działalność związków zawodowych jako działalność waleczną, która nie czyni różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami.”

Przewodniczący VGCL i Wiceprzewodniczący WFTU Dang Ngoc Tung powiedział: „Na tych warsztatach wymienimy między sobą wiele informacji i doświadczeń związkowych z różnych krajów, by dzielenie się nimi zaprowadziło nas do wypracowania koncepcji ochrony stosunków zatrudnienia, wynagrodzeń i warunków życia pracujących kobiet i robotników”.

Podczas ceremonii otwarcia zaprezentowano także wideo-wiadomość skierowaną przez Sekretarza Generalnego WFTU do uczestników warsztatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *