Obchody Święta Pracy na świecie


greece-foto-590x260Pod sztandarami i flagami swoich związków, miliony robotników i ludności na całym świecie świętowało Międzynarodowy Dzień Pracy.

Z plakatami, bannerami i logotypami WFTU w pierwszym szeregu związkowcy na całym świecie nie tylko oddali hołd męczennikom walki klasowej z ostatniego wieku, ale także wysłali mocny przekaz swoich żądań położenia kresu bezrobociu i obrony praw do bezpieczeństwa socjalnego i wolności związkowych dla wszystkich.

W Turcji demonstranci raz jeszcze spotkali się z pełnymi przemocy represjami ze strony tureckiego rządu. Ponad 138 osób zostało aresztowanych, a 51 osób zostało rannych. WFTU stanowczo potępia wszelkie ataki przeciwko demonstrującym z okazji Święta Pracy i agresywność tureckiego rządu, która to idzie ręka w rękę z antyspołeczną i antypracowniczą polityką tego rządu.

Robotnicy przemysłu odzieżowego w Kambodży kontynuujący swoją walkę o godne życie, poprawę poziomu wynagrodzeń i warunków pracy, protestujący w Święto Pracy spotkali się z represjami sił prewencyjnych policji.

George Mavrikos, Sekretarz Generalny WFTU, obchodził Święto Pracy i 110 rocznicę powstania Federacji Związków Zawodowych Białorusi (FTUB) z białoruskimi robotnikami. Jego wizyta na Białorusi zaznaczyła solidarność WFTU z walką ludności Białorusi. W swoim przemówieniu do związkowców FTUB podkreślił: „Dzisiaj, z Mińska, domagamy się zaprzestania dyskryminacji wobec Białorusi. Domagamy się zakończenia dyskryminacji wobec ludności Białorusi. Żadna organizacja międzynarodowa nie ma prawa do ingerowania w wewnętrzne sprawy niepodległego państwa”, po czym kontynuował: “My, Światowa Federacja Związków Zawodowych, mając w swoich szeregach około 90 milionów robotników ze 126 krajów świata, jesteśmy zobowiązani wobec konsekwentnej demokratycznej zasady, że każdy naród ma prawo sam decydować o swojej teraźniejszości i przyszłości. Ma prawo decydować za siebie o kierunkach swojego rozwoju i o swoich przywódcach. Ta konsekwentna, demokratyczna zasada jest dziś gwałcona przez Unię Europejską (UE). Światowa Federacja Związków Zawodowych, nasi członkowie z pięciu kontynentów, domagamy się powstrzymania zewnętrznych interwencji, dyskryminacji i pomówień wobec Białorusi”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *