Z okazji Pierwszego Maja 2014


2014_maydaySTOP bezrobociu!
Organizujmy się i walczmy o godną pracę i życie!

Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) przekazuje klasowe, internacjonalistyczne i bojowe pozdrowienia dla swoich prawie 90 milionów członków zrzeszonych w ponad 120 krajach na całym świecie, dla klasowo-zorientowanego ruchu związków zawodowych, dla każdego robotnika w każdym miejscu globu, i wzywa ich do uhonorowania tego dnia akcją strajkową, bojowym wydarzeniem, demonstracją.

Tegoroczny Pierwszy Maja odbywa się w niebezpiecznych warunkach dla światowej klasy robotniczej. Recepta wszystkich kapitalistycznych rządów i imperialistycznych instytucji (MFW, Bank Światowy, Unia Europejska itd.) na „wyjście z kryzysu” jest ta sama w każdym kraju: w dziedzinie wynagrodzeń – cięcia, w dziedzinie emerytur – cięcia; autorytaryzm, zaciskanie pasa, likwidacja praw socjalnych, bezrobocie. Jednocześnie, sprzeczności w łonie systemu imperialistycznego, jak te, których na dniach jesteśmy świadkami na Ukrainie, czynią sytuację klasy robotniczej coraz bardziej groźną i prowadzą do coraz bardziej niebezpiecznych wydarzeń.

Dźwięk alarmowy powinien rozbrzmieć! W tych dniach, na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy, organizacje pracodawców i kapitalistyczne rządy chcą zlikwidować prawo do strajku. Chcą to uczynić poprzez wykreślenie uznania „prawa do strajku” z Konwencji nr 87 MOP. Prawo do strajku nie zostało dane czy ofiarowane przez żaden rząd czy organizację międzynarodową. Zostało wywalczone poprzez twarde i zawzięte walki robotnicze i będzie istnieć tylko tak długo, jak te walki będą trwały! WFTU domaga się: Precz z łapami od prawa do strajku! i wzywa międzynarodowy klasowo-zorientowany ruch związkowy do organizacji masowych i bojowych mobilizacji w celu obrony tego prawa.

Bezrobocie, na poziomie międzynarodowym, bezlitośnie uderza w klasę robotniczą i dzieci z robotniczych rodzin; stanowi ono dźwignię do zwiększania wyzysku, szczególnie wśród kobiet i osób młodych z klasy robotniczej i warstw ludowych. W te Święto Pracy WFTU wzywa międzynarodowy klasowo-zorientowany ruch związkowy do walki przeciwko zjawisku bezrobocia jako całości: do walki o przetrwanie osób bezrobotnych, do organizowania bezrobotnych w związkach zawodowych, do walki o zasiłki dla bezrobotnych, do walki o prawo do stabilnej i stałej pracy dla każdego i do walki przeciwko bezrobociu i czynnikom powodującym to zjawisko. Uczyńmy z tego Święta Pracy punkt początkowy przygotowań Międzynarodowego Dnia działań WFTU, które odbędzie się 3 października 2014 roku, którego głównym tematem będzie walka przeciwko bezrobociu. Bezrobocie, co trzeba podkreślać na każdym etapie, jest zjawiskiem nierozerwalnie związanym z systemem kapitalistycznym.

Robotnicy na całym świecie,
Nie ma żadnego powodu, dla którego nasza klasa robotnicza miałaby żyć w biedzie, w warunkach bezrobocia, stawać twarzą w twarz z głodem, wojnami imperialistycznymi czy brakiem publicznej i bezpłatnej opieki medycznej i edukacji. WFTU wzywa wszystkich robotników do zjednoczenia się pod swoimi sztandarami, do działań strajkowych, marszy protestacyjnych, do obrony prawa do strajku, do walki o stabilną i stałą pracę dla wszystkich, do walki o wolności związkowe i prawa socjalne.

Przyszłością klasy robotniczej nie może być wyzysk i kapitalistyczne barbarzyństwo. WFTU w tegoroczne Święto Pracy, i w każdy dzień, przekazuje wezwanie wszystkim robotnikom, w oparciu o główne hasło „Paktu ateńskiego”, naszego głównego politycznego i związkowego dokumentu, uchwalonego podczas XVI Światowego Kongresu Związków Zawodowych w 2011 roku:

«Robotnicy powstańcie!
Przeciwko barbarzyństwu kapitalizmu, o sprawiedliwość społeczną,
o świat bez wyzysku!»

Sekretariat WFTU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *