22 marca: Światowy Dzień Wody


world-water-dayZgodnie z tradycją i obowiązkiem solidarności z ludnością świata, Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) wraz ze swoimi 86 milionami członków w 120 krajach na całym świecie obchodzi Światowy Dzień Wody poprzez odpowiedzialną świadomość mas.

Nasza międzynarodowa organizacja związkowa zwraca ponownie uwagę międzynarodowej opinii publicznej na znaczenie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi naszej planety. Już podczas ostatniego Dnia Działań w dniu 3 października 2013 r., problem wody znajdował się wśród podniesionych uzasadnionych roszczeń, którym nasza klasowo-zorientowana rodzina wskazywała palcem na istniejące niesprawiedliwości jej dystrybucji w niektórych zakątkach ziemi.

Należy wskazać na negatywne skutki polityk, które w znacznym stopniu skażają sprawiedliwe zarządzanie zasobami wodnymi. Priorytety podstawowej konsumpcji wody coraz częściej ustępują na rzecz przemysłowych potrzeb międzynarodowych koncernów i monopoli, które wykorzystują ją w większości swych aktywności biznesowych. Jednakże, jak się okazało, jedna piąta zużywanej wody na naszej planecie jest przeznaczana na rzecz tworzenia produktów na eksport. W wyniku tej dynamiki handlowej, kraje rozwinięte zwiększają nacisk na obszary wrażliwe na ten problem, w których często nie ma żadnej polityki w zakresie ochrony tego rzadkiego zasobu.

WFTU wobec tych smutnych faktów bije na dzwon alarmowy w sprawie konsekwencji kryzysów politycznych i anomalii klimatycznych, które przyczyniają się do pogorszenia nierównomiernego rozkładu wody. Czynniki te mogą powodować istotne zmiany i transformacje w przepływie ludności i czynnikach rozwoju, co z kolei przyczyni się do znaczącego zróżnicowania społeczno-gospodarczego. Trzeba powiedzieć, że kryzys systemu kapitalistycznego jest wciąż dominującym czynnikiem wpływającym na podstawowe potrzeby ludzkości.

W świetle tej oczywistej obserwacji, międzynarodowa klasa robotnicza musi mieć własne odczytanie znaczenia tego Światowego Dnia Wody. Musi nim być jej trwała walka o prawo do zabezpieczenia wody pitnej dla wszystkich. Związki zawodowe powinny, co do zasady, monitorować wszystkie krajowe polityki wodne inicjowane w różnych krajach, w celu wywarcia wpływu na zgodność ilościowego, jakościowego i komercyjnego zarządzania wodą.

Wobec wielu biednych krajów jednomyślna jest uwaga, że spółki dystrybuujące wodę są generalnie sprywatyzowane i są częścią własności międzynarodowych koncernów, które stopniowo zwiększają ceny na ten ważnym zasób naturalny. W obliczu takiej sytuacji, ludność jest ogólnie wzięta jako zakładnik przez system kapitalistyczny, który trzyma swoje macki na wszystkich sektorach produkcyjnych, aby zwiększać swoje zyski zawsze kosztem robotników i pracowników.

W tym Światowym Dniu Wody, WFTU w internacjonalistycznym duchu, solidaryzuje się z ludnością cierpiącą na niedobory wody, które wpływają na głód, niedożywienie i poziom higieny, przyczyniając się tym samym do naruszania podstawowego prawa człowieka: jego przetrwania.

Poza powyższym, nasz klasowo-zorientowany związek zawodowy przypomina, że jego wytyczne polityki związkowej z Paktu ateńskiego są idealnie w zgodzie z jego stanowiskiem w kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym człowieka.

Międzynarodowy klasowo-zorientowany ruch związkowy, poza walką o prawa robotników na całym świecie, nadal jest zaangażowany i podnosi swój głos w procesie podejmowania decyzji na najwyższym szczeblu międzynarodowym, pomimo dyskryminacji, której wciąż jest obiektem. Stanowcza obrona populacji przed neoliberalną polityką, szkodliwie inicjowaną w ramach międzynarodowych organizacji zgodnie z nakazami kapitalistycznych przedsiębiorstw międzynarodowych, jest jednym z wyznań w WFTU.

Bardziej niż kiedykolwiek WFTU zobowiązuje się do walki wśród robotników i ludności na rzecz świata, w którym swobodny dostęp do wody pitnej nie będzie jak dotychczas tylko snem, ale w którym musi stać się rzeczywistością na rzecz dobrostanu całej ludzkości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *