ZHANARTU informuje WFTU o rządowym pogwałcaniu praw związkowych


img_8793Delegacja organizacji członkowskiej WFTU „ZHANARTU” („Odrodzenie”) z Kazachstanu spotkała się dzisiaj, 24 lutego br. z kierownictwem WFTU w centralnym biurze WFTU, by przedyskutować antypracowniczy rozwój sytuacji w swoim kraju i kampanię solidarnościową WFTU z robotnikami Kazachstanu.

W swoim krótkim raporcie delegacja ZHANARTU opisała brutalną politykę antydemokratyczną rządu mającą na celu prześladowania i osłabienie ruchu robotniczego, która to polityka idzie w parze z działaniami anty-ludowymi i polityką prywatyzacji, mającymi na celu obniżenie ceny siły roboczej.

Delegacja wyraziła wdzięczność za wsparcie otrzymane od WFTU i wyjaśniła znaczący wpływ stanowiska WFTU w solidarności z robotnikami Kazachstanu.

Ze strony obecnego na spotkaniu przywództwa, Sekretarz Generalny WFTU George Mavrikos i zastępca Sekretarza Generalnego Valentin Pacho wyrazili solidarność organizacji członkowskich WFTU z walczących kazachskimi robotnikami i z prowadzoną walką przez ZHANARTU.

Zauważyli, że solidarność WFTU była wyrażana na bieżąco, zarówno w formie konferencji solidarnościowej w MOP, protestów pod ambasadami Kazachstanu, uchwał solidarnościowych Regionalnego Posiedzenia WFTU i Rady Prezydialnej, oraz innych.

Przywództwo WFTU potępiło wysiłki rządu, zmierzające do zbudowania silniejszych ram prawnych przeciwko działalności związkowej, do prześladowania związkowców, do zakazania działalności związkowej, demonstracji, strajków i blokady powstawania związków zawodowych.

Raz jeszcze zażądali uznania statusu prawnego ZHANARTU – organizacji członkowskiej WFTU i uznanej na arenie międzynarodowej organizacji związkowej – który rząd odrzucił bez uzasadnienia dotychczas już 10 razy.

Omówiono ponadto plan dalszych działań WFTU w solidarności z walką robotników w Kazachstanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *