Posiedzenie Rady Prezydialnej WFTU zakończone ogromnym sukcesem


img_3015Spektakularnym sukcesem zakończyła swoje obrady w sobotę 15 lutego 2014 r. w Rzymie, Włochy, Rada Prezydialna WFTU. W dniach 14-15 lutego członkowie Rady Prezydialnej i przybyli goście zabierali głos i przedstawiali sytuację pracowników w swoich krajach, kontynentach oraz sektorach gospodarki i przyczyniali się do swego wkładu we wspólny cel wzmocnienia klasowo-zorientowanego ruchu związkowego w skali międzynarodowej.

„Goszczenie Rady Prezydialnej WFTU w Rzymie, we Włoszech, w Europie przez włoską USB – młodą, ale dynamiczną, klasowo-zorientowaną i aktywną konfederację związkową, organizację członkowską WFTU – napawa nas wielkim optymizmem” – powiedział Sekretarz Generalny WFTU George Mavrikos w swoim wystąpieniu wprowadzającym, zwracając uwagę na znaczenie odbywania takiego spotkania na wysokim szczeblu na europejskiej ziemi.

Rada Prezydialna jednogłośnie przyjęła główne dokumenty przedstawione przez Sekretariat, a mianowicie Sprawozdanie z Działań za poprzedni rok, Plan Działania na następny rok i wnioski o przyjęcie w poczet członków WFTU. Ponadto Rada Prezydialna przedyskutowała, zaleciła i przyjęła uchwały solidarności z ludnością Syrii, Republiki Środkowej Afryki, Wenezueli, KRLD, Kolumbii, Sahary Zachodniej i poparła walkę malezyjskiego związku zawodowego NUBE. Przyjęto także uchwały przeciwko polityce Chevron w Ekwadorze oraz wyrażono żądanie uwolnienia wszystkich 5 Kubańczyków i 10 działaczy włoskiej USB, którzy są bezprawnie więzieni.

Posiedzenie Rady Prezydialnej uchwaliło bogaty i ambitny Plan Działania na następny rok, który odzwierciedla rozwój i wzmocnienie sił WFTU we wszystkich sektorach gospodarki i na wszystkich kontynentach.

Jak powiedział Sekretarz Generalny WFTU we wprowadzeniu:

„Wszystkie działania, wszystkie inicjatywy powinny zmierzać do tych samych celów: do wzmocnienie klasy-zorientowanego postrzegania, walecznego ducha w każdym kraju i każdej branży; do otwarcia nowych dróg dla wzmocnienia organizacji związkowych i dla pozyskiwania przez nich nowych członków oraz dla poprawy ich funkcjonowania. Do odbudowy ruchu związkowego; do zbudowania sojuszu klasy robotniczej i chłopów, samozatrudnionych, którzy szukają sprawiedliwego społeczeństwa, bez wyzysku człowieka przez człowieka”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *