III Kongres brazylijskiej CTB: Sekretarz generalny WFTU o „Jakiego ruchu związkowego potrzebujemy?”


mavrikosctb2Sekretarz generalny Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU) podczas trwania III Kongresu brazylijskiej Centrali Robotników Brazylii (CTB) w dniu 22 sierpnia 2013 r. w Sao Paolo wygłosił następujące przemówienie:

Drodzy towarzysze z CTB,
Drodzy ludzie pracy z Brazylii,
Towarzysze i przyjaciele z całego kontynentu amerykańskiego,

Pozdrawiamy uczestników Kongresu CTB, bojowej organizacji związków zawodowych, która trwale broni interesów ludzi pracy w swoim kraju i w całym regionie.

CTB wspierało i kontynuuje wspieranie Światowej Federacji Związków Zawodowych w jej nowym dynamicznym kursie, który WFTU utrzymuje w ostatnich latach, odznaczając się godnymi uwagi i pewnymi krokami na drodze interesów międzynarodowej klasy robotniczej.

W ostatnich 7 latach szeregi WFTU zostały zasilone przez liczne zastępy nowych członków ze wszystkich kontynentów.
WFTU organizuje rokrocznie Międzynarodowe Dni Działań poświęcone problemom, które żywotnie dotykają ludzi pracy. CTB z powodzeniem uczestniczyła i organizowała te formy aktywności w Brazylii, i z tego tytułu chcę Wam raz jeszcze serdecznie podziękować.
WFTU organizuje międzynarodowe Konferencje, Spotkania i Fora celem ułatwiania wymiany doświadczeń i wypracowywaniu wspólnych stanowisk i planów działań na poziomie międzynarodowym.
WFTU zintensyfikowało swoje starania w kierunku organizacji związkowych programów szkoleniowych, szczególnie tych użytecznych w dzisiejszych wymaganiach i warunkach walki klasowej.
WFTU utrwala swoją obecność i interweniowanie na forach organizacji międzynarodowych, jakich jak ONZ w Nowym Jorku, Światowa Organizacja Żywności i Żywienia (FAO) w Rzymie, UNESCO w Paryżu czy Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) w Genewie.
WFTU publikuje na poziomie międzynarodowym przydatne i bogate w treść materiały i ogólnie posiada nowoczesny, dynamiczny i wiarygodny wizerunek, który jest powodem do zaufania dla coraz większej liczby związków zawodowych jako do linii pomyślnego prowadzenia walki klasowej i stawania się coraz silniejszymi.

Podjęliśmy ważne kroki, WFTU wciąż istnieje, jest aktywna, jest obecna, ma swój głos, ma klaso-zorientowany profil. Wszyscy się zgadzamy. Wszyscy uznajemy ten kurs wznoszący. To jest prawda. Niektórzy też są bardzo zaniepokojeni tym kierunkiem rzeczy. Ale rzecz jasna, wszyscy nasi przyjaciele, wszyscy nasi członkowie są bardzo szczęśliwi, czują się dumni z tego kursu, który jest wynikiem wspólnego wysiłku wszystkich naszych członków i przyjaciół, wszystkich naszych kadr na wszystkich kontynentach i branżach gospodarki.

W imieniu całego kierownictwa WFTU chcę na tym ważnym dla nas Kongresie CTB podziękować wszystkim naszym kadrom w ich krajach i w ich branżach, za to, że regularnie prowadzą walkę, uczciwie, bez strachu z powodu różnych przeciwności i autokracji kapitalistów oraz ich rządów. Jesteśmy zobligowani kontynuować ten kierunek działań.

Jednak nie możemy być zadowoleni z sytuacji, gdy w skali międzynarodowej międzynarodowa klasa robotnicza jest przyciskana do ściany przez niekończący się atak na prawa pracy, na regulacje czasu pracy, na układy zbiorowe, zabezpieczenie społeczne, wiek emerytalny i prawa do bezpłatnej publicznej edukacji, systemu opieki zdrowotnej, taniego i bezpiecznego mieszkalnictwa itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *