Spotkanie pomiędzy Sekretariatem WFTU i Sekretariatem TUI-Transport 1


tuitransDziś w Atenach (Grecja) odbyło się spotkanie pomiędzy Sekretariatem WFTU i Sekretariatem Międzynarodówki Związków Zawodowych Pracowników Transportu (TUI-Transport).

Po przeprowadzonej w braterskiej atmosferze dyskusji podjęto decyzję o konieczności zwołania Światowego Kongresu Związków Zawodowych Branży Transportu. Kongres odbędzie się w Lizbonie (Portugalia) przed końcem 2013 roku.

Wzywamy wszystkie nasze organizacje członkowskie i wszystkich przyjaciół WFTU, wszystkich bojowników klasowego ruchu związkowego do rozpoczęcia dyskusji o problemach branży i podjęcia decyzji o swoim uczestnictwie w tym kongresie.

Kongres Międzynarodówki Związków Zawodowych Pracowników Transportu (TUI-Transport) będzie mieć miejsce w ważnym dla wszystkich sektorów transportu – lotniczego, lądowego i morskiego – okresie.

Prywatyzacja, cięcia, kryzys gospodarczy, ofensywa przeciwko płacom i zabezpieczeniu socjalnemu pracowników, obostrzenia dotyczące wolności zrzeszania się i likwidacja umów/układów zbiorowych – to są problemy, które dotyczą wszystkich pracowników we wszystkich krajach.

Wszyscy razem, organizacje członkowskie i przyjaciele WFTU, powinniśmy od dziś rozpocząć przygotowania i działalność informacyjną względem pracowników w zakładach pracy, by aktywnie i bojowo uczestniczyć na rzecz sukcesu Światowego Kongresu Związków Zawodowych Sektora Transportu.

Sekretariat WFTU


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarz do “Spotkanie pomiędzy Sekretariatem WFTU i Sekretariatem TUI-Transport