PAME: Biurokraci EKZZ sługami multikorporacji


Biurokraci EKZZ - wracajcie do domu!„Przepędzić EKZZ. To słudzy wielonarodowych korporacji” – tym hasłem przedstawiciele klasowych związków zawodowych „powitali” w Grecji sekretarz generalną Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), Bernadette Ségol.

ETUC (do której w Polsce należą wszystkie centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ) i Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) powtórzyły po raz kolejny argumenty, że przyczyną obecnego kryzysu gospodarczego jest „chciwy kapitalizm”, „neoliberalizm” itd. Jako rozwiązanie problemu promują nowy typ zarządzania, uwalniając tym samym od winy kapitalizm i siły polityczne, które go obsługują. Strachem ETUC i ITUC jest oszczędzenie imperialistycznej Unii Europejskiej od oburzenia robotników, które rośnie z dnia na dzień.

Pani Ségol wzburzyła wszystkich pracowników, twierdząc, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) nie ma pojęcia o tym, jakie jego polityka ma konsekwencje wobec pracowników.Biurokraci EKZZ - wracajcie do domu!

ETUC i ITUC są niebezpieczne dla pracowników. Powinniśmy izolować związkowców-sługusów monopoli w każdym kraju. Musimy wzmacniać walkę klasową i Światową Federację Związków Zawodowych.

Sekretariat Stosunków Międzynarodowych P.A.ME

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *