Wywiad z przewodniczącym Konfederacji Nepalskich Specjalistów (CONEP), tow. Biswa Nath Pyakurel


Biswa Nath Pyakurel - przewodniczący Konfederacji Nepalskich Specjalistów (CONEP)WFTU: Opowiedz nam trochę o historii CONEP-u.

Biswa Nath Pyakurel: CONEP jest krajową federacją związków zawodowych liczącą 24 organizacje członkowskie, w szczególności klasowo-zorientowane związki zawodowe sektora publicznego działające w całym kraju. Jest jednym z największych, najsilniejszych, opartych w klasie robotniczej organizacji w kraju. Został założony 70 lat temu. CONEP jest czytelny w swojej ideologii i wizji. Dostatnie życie, równość społeczna i socjalizm – to główne zasady CONEP. No i jesteśmy organizacją członkowską WFTU od 2008 roku.

Jakie są cele CONEP wobec ruchu związkowego w Nepalu?

CONEP działa specjalnie na rzecz klasowo-zorientowanych robotników i związkowców sektora publicznego. Działa dla polepszenia życia pracowników, lepszych wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, praw człowieka i na rzecz sprawiedliwości. Ponadto, odgrywa istotną rolę w kontekście polityki nepalskiej na rzecz pokoju i dobrobytu. Od czasu jego powstania walczy on o prawa związkowe, a także o prawa polityczne, również w sprawach podejmowania decyzji dotyczących sektora. Działa dla rzecz zjednoczenia robotników w całym kraju pod jednym sztandarem i marszu do przodu ramię ramię z CONEP z organizacjami opartymi na klasie robotniczej. Wszystkie te zasady wyrażone są w naszych dokumentach.

Masz długie doświadczenie w ruchu związkowym Nepalu. Jak trudna była walka przeciwko monarchii?

Uczestniczę w ruchu związkowym od 1990 roku. Byłem przewodniczącym jednej z większych opartych w klasie organizacji NEGEO, organizacji pracowników służby cywilnej. Pełniłem różne obowiązki w ramach organizacji. Jednakże w tym okresie walka była bardzo trudna. Nie było demokracji.

W tamtych czasach, nauczyciele, pracownicy paramedyczni, pielęgniarki, brygadziści, nauczyciele akademiccy byli lepiej zorganizowani. Mogli organizować strajki, ale nie było żadnej koordynacji między nimi. Nie było układów zbiorowych. Walka została rozproszona do poziomu poszczególnych organizacji. Organizacje i związki zawodowe działały pod ziemią lub na wpół legalnie. To było wtedy, gdy został przywrócony w 2006 roku system wielopartyjny, że organizacje związkowe powstały i umocniły się w całym kraju.

Jaka jest rola pełniona przez instytucje międzynarodowe w Nepalu?

Szkoda, że ​​wiele międzynarodowych agencji i organizacji pozarządowych odgrywa bardzo złą rolę w niszczeniu prawdziwego klasowo-zorientowanego ruchu w Nepalu. W Nepalu aktywnie działają Bank Światowy, Unia Europejska, instytuty takie jak Fundacja im. Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert Stiftung, FES) i organizacje takie jak Międzynarodowa Edukacja (Education International), DLF (Duński Związek Nauczycieli) z Danii i inne.

Kapitalizm gra swoją rolę pod sztandarem Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Jesteśmy przekonani, że ITUC nie reprezentuje klasy robotniczej.

Jaka jest rola tych związków zawodowych, takich jak Duńskiego Związku Nauczycieli, w Nepalu?

DLF finansuje organizację zrzeszającą związki nauczycielskie w Nepalu, która nazywa się Nauczycielski Związek Nepalu, w ramach niektórych projektów przekazując pieniądze na publikacje, organizację seminariów, zabieranie ludzi w podróż do Danii i do innych miejsc za granicą itp.
Również UEN (Unia Edukacji) z Norwegii sfinansowała budowę biur NNTA (Nepalskie Narodowe Stowarzyszenie Nauczycieli). Także Stowarzyszenie Pielęgniarek Norwegii udzieliło pomocy Stowarzyszeniu Pielęgniarek Nepalu przy budowie budynku. To samo jest w przypadku nepalskich prawników, odpowiedni związek z Norwegii zapewnił wsparcie finansowe dla logistyki.

One nie „uczą” niczego, co ma związek z organizacją strajku czy z ruchem klasowo-zorientowanym. Robią dużo do budowania swego potencjału, ponieważ mają dużo pieniędzy, które chcą wykorzystać na ustępstwa, na przekierowanie narodu na inną drogę, na drogę inną niż droga walki. Oni wierzą w dialog społeczny. Oni wierzą w seminaria, spotkania i warsztaty. Ale nie w walkę.

Do walki o co wzywa CONEP nepalskich robotników?

Potrzebujemy pokoju i konstytucji, konstytucji przyjaznej związkom zawodowym, konstytucji nowego Nepalu. Walczymy o bezpieczeństwo pracy, zabezpieczenia społeczne, wzrost wynagrodzeń, wzrost zakładów pracy, gwarancję pracy, jej stałość; o zatrzymanie prywatyzacji służby zdrowia, systemu zabezpieczenia społecznego, wody pitnej, systemu edukacji; walczymy o zbudowanie ruchu przeciwko podwyżkom cen, przeciwko korupcji.

Co CONEP uważa na temat Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU)?

Gdy kapitalizm atakuje z każdego zakątku i narożnika, WFTU z pewnością przewodzi klasowo-zorientowanym organizacjom, robotnikom na całym świecie. WFTU powinno odgrywać istotną rolę dla zapewniania edukacji związkowej, powinno odgrywać ofensywną rolę w ramach agencji międzynarodowych, takich jak MOP. WFTU powinno być bardziej aktywne, bardziej zaradne, i bardziej dynamiczne, powinno zwrócić szczególną uwagę na ruchy w Nepalu i na tworzenia sił nacisku na rząd Nepalu.

Dziękujemy za rozmowę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *