UITBB: Uwolnić przywódców PAME!


Logo Międzynarodówki Związków Zawodowych Robotników Sektora Budownictwa, Drzewnego, Materiałów Budowlanych i Pokrewnych (UITBB)Międzynarodówka Związków Zawodowych Robotników Sektora Budownictwa, Drzewnego, Materiałów Budowlanych i Pokrewnych (UITBB) zdecydowanie potępia brutalny atak policji greckiej i aresztowanie 36 członków związku zawodowego PAME, które miało miejsce wczoraj w Ministerstwie Pracy w Atenach.

Przywódcy związku, wśród nich sekretarz generalny Kostas Hantsiaras z Greckiej Federacji Pracowników Budownictwa, domagali się spotkania z minister pracy, by zaprotestować przeciwko antyspołecznej i antypracowniczej polityce, która jest implementowana przez rząd grecki oraz inne rządy europejskie pod dyktat Troiki, w wyniku której niszczy się warunki życia i pracy osiągnięte w wyniku ponad stuletnich walk ludowych i związkowych.

UITBB potępia represje nakładane przez rząd grecki na tych, którzy jak PAME, sprzeciwiają się takiej polityce, która okazała się katastrofalna dla krajów i ludzi nią dotkniętych.

Atak na związkowców PAME i ich aresztowanie musi być potępione przez cały ruch związkowy, zarówno Unii Europejskiej jak i świata. Jest to rażące naruszenie praw związkowych, w szczególności prawa i obowiązku do stawania w obronie ludzi pracy i ich zgodnych z prawem praw do zatrudnienia i do godnego życia.

UITBB deklaruje swą bojową solidarność z aresztowanymi przywódcami związkowymi i domaga się ich natychmiastowego uwolnienia.

UITBB wzywa swoje organizacje członkowskie i związki wspierające do wyrażania swej solidarności z PAME i żądania:

UWOLNIĆ PRZYWÓDCÓW ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PAME!

Sekretariat UITBB

Helsinki, 31 stycznia 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *