Solidarność z robotnikami korporacji DIPROM w Senegalu


Robotnicy sektora budowlanego w SenegaluSekretariat Międzynarodówki Związków Zawodowych Robotników Sektora Budownictwa, Drzewnego, Materiałów Budowlanych i Pokrewnych (UITBB) został poinformowany przez swego wiceprzewodniczącego ds. Afryki, towarzysza Assane Diop, sekretarza generalnego Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa, Przemysłu Drzewnego, Robót Publicznych SNTPBHC (UTS), o ogłoszeniu strajku, który został zorganizowany w proteście przeciwko odmowie Departamentu Produktów Metalowych Grupy DIPROM wobec przystąpienia do poważnych negocjacji w sprawach uzasadnionych roszczeń Związku, a mianowicie:

  1. poprawy warunków życia pracowników i ogólnego wzrostu płac,
  2. ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy,
  3. planów ścieżek awansu dla wszystkich pracowników.

Zauważmy, że zatrudniając ponad 1000 pracowników, grupa DIPROM jest ważnym graczem w gospodarce Senegalu, będąc przy tym wiodącym dystrybutorem wyrobów metalowych oraz w dziedzinie projektowania, produkcji i przetwórstwa stali do różnych zastosowań, w tym budownictwa, przemysłu i motoryzacji.

Ponadto grupa DIPROM ogłasza na swojej stronie internetowej, że inwestuje w pracę społeczną, zwłaszcza w edukację i tworzenie instytutów szkoleniowych.

Jednakże odmowa przez kierownictwo firmy przystąpienia do negocjacji z wybranymi przez pracowników przedstawicielami w sprawie kluczowych kwestii dotyczących pracy i warunków codziennego życia pracowników przemawia za postawą kapitalistycznych wyzyskiwaczy, którzy przedkładają zysk i/lub interesy głównych akcjonariuszy przed uzasadnione obawy pracowników.

Drodzy Towarzysze, jesteśmy świadomi, że kryzys światowy, który wstrząsa systemem kapitalistycznym na całym świecie, a szczególnie w Europie i w Stanach Zjednoczonych, ma poważne konsekwencje gospodarcze i społeczne dla pracowników na całym świecie, a zwłaszcza w najbiedniejszych tzw. krajach rozwijających się.

W obliczu tej ofensywy kapitalistów, robotnicy muszą się zjednoczyć na poziomie krajowym i międzynarodowym i solidarnie walczyć w obronie swoich praw nabytych, a przede wszystkim do uzyskania nowych. Tylko walka klas oparta na pryncypiach może przyprzeć do muru kapitalistów i pozwolić klasie robotniczej na ruch w kierunku społeczeństwa sprawiedliwości społecznej, bez wyzysku.

W imieniu naszej Międzynarodówki Związków Zawodowych Robotników Sektora Budownictwa, Drzewnego, Materiałów Budowlanych i Pokrewnych (UITBB), afiliowanej przy WFTU, reprezentującej miliony robotników w naszych branżach na całym świecie, przekazujemy Wam nasze braterskie i bojowe pozdrowienia i życzymy Wam wytrwałości i determinacji w dążeniu do realizacji Waszych celów.

Zobowiązujemy się do informowania naszych członków o prowadzonej przez Was walce. Wysłaliśmy list protestacyjny do prezesa Grupy DIPROM.

Niech żyje międzynarodowa solidarność robotników!

Za Sekretariat UITBB,

Debanjan Chakrabarti – sekretarz generalny
Antonio Lopes – przewodniczący

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *