Przemówienie George Pontikosa, przedstawiciela WFTU na XX Kongresie AIUTUC w Karnatace (Indie)


XX Kongres AIUTUC 2013 r.Drodzy towarzysze,

W imieniu sekretarza generalnego Światowej Federacji Związków Zawodowych, towarzysza George Mavrikosa, przekazuję delegatkom i delegatom XX Kongresu Ogólnoindyjskiej Zjednoczonej Centrali Związków Zawodowych (AIUTUC) gorące bojowe pozdrowienia od 82 milionów członków, którzy przynależą do WFTU na całym świecie. Przekazuję Wam także gorące, braterskie pozdrowienia od mojej organizacji, P.A.ME, która reprezentuje klasowo-zorientowany ruch związkowy w Grecji.

Pozwólcie mi podziękować za ten honor bycia zaproszonym do uczestnictwa w Waszym Kongresie.

Drodzy towarzysze,

Dwa główne elementy charakteryzują okres, w którym obecnie żyjemy:

a) Pogłębianie się głębokiego już kryzysu gospodarczego kapitalizmu w krajach Unii Europejskiej (jedne kraje są nim dotknięte bardziej, takie jak Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, a inne mniej). Jednocześnie kryzys pogłębia się w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w Japonii.

b) Po drugie, jesteśmy świadkami rosnącej agresywności imperializmu poprzez wojny i najazdy. Zarówno USA, jak i NATO, nie wahają się spędzić całych populacji do krwawych łaźni by usatysfakcjonować i by służyć interesom monopoli i przedsiębiorstw wielonarodowych.

Zgodnie z naszymi poglądami, rozwój sytuacji w Syrii jest częścią imperialistycznej intrygi na rzecz „Wielkiego Bliskiego Wschodu”, zmowy zaaranżowanej przez NATO w celu otwarcia drogi do imperialistycznego ataku na Iran.

Niebezpieczeństwo takiej uogólnionej wojny jest oczywiste.XX Kongres AIUTUC 2013 r.

Te dwa elementy to są dwie strony tego samego medalu. Ukazują one, że kapitalizm w czasie kryzysu staje się bardziej agresywny. Nie ma on nic więcej do dania i ciężar swego utrzymania przerzuca na ludność, codziennie pozbawiając ich coraz większej ilości towarów, które ci produkują w pocie czoła i krwi, pozbawiając ich kolejnych praw i wolności, które zostały zdobyte w walce, a nawet pozbawiając ludzi ich własnego życia.

Drodzy towarzysze,

W tych kluczowych momentach nasza odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość ruchu klasy robotniczej jest ogromna. Nadszedł najwyższy czas, aby walczyć o ochronę pracowników, mężczyzn i kobiet, w każdym miejscu pracy, przed pełnofrontalnym atakiem, który przeciwko nim jest rozpętany.

Przeciwko tej sytuacji WFTU, które odzyskuje swoje siły poprzez ciężkie wysiłki; WFTU, które ideologicznie posiada doświadczenie w międzynarodowym ruchu klasowo-zorientowanym, w solidarności międzynarodowej i działaniach, angażuje wszystkie swoje siły w celu odbudowy i ożywienia ruchu klasy robotniczej we wszystkich krajach świata.

Z poświęceniem, z odwagą, z ufnością wobec klasy robotniczej i zdecydowaniem będziemy kontynuować walkę, tak, że klasa robotnicza nie ugnie się i będzie podnosić swoje pięści w stosunku do ekonomicznego i moralnego uderzenia, które przeprowadza Kapitał, rządy burżuazyjne wszystkich kolorów i odcieni.

To jest walka o drogę wyjścia z kryzysu nie tylko z korzyścią dla robotników, ale również dla biednych chłopów, samozatrudnionych i wszystkich tych, którzy pracują i żyją w slumsach w krajach na całym świecie.

To jest walka o zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka.

Tymi kilkoma myślami pozwólcie mi powitać Wasz Kongres i życzyć Wam wielu sukcesów w swoich działaniach na rzecz wzmocnienia ruchu związkowego klasy robotniczej w Indiach.

NIECH ŻYJE KLASA ROBOTNICZA INDII! NIECH ŻYJE MIĘDZYNARODOWA SOLIDARNOŚĆ! NIECH ŻYJE WFTU!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *