GUPW wyraża solidarność z 36 aresztowanymi związkowcami PAME


PalestyńczycySekretariat ogólny Powszechnego Związku Robotników Palestyny (GUPW) otrzymał wiadomość o aresztowaniu w środę 30 stycznia br. 36 związkowców i krajowych przywódców greckiego związku zawodowego PAME. W związku z tym Powszechny Związek Robotników Palestyny mocno potępia te barbarzyńskie czyny greckiego rządu. Aresztowanie związkowców w Ministerstwie Pracy i wewnątrz budynku rządowego, z tego powodu, że przyszli żądać poprawienia ustawy o zabezpieczeniu społecznym, w żaden sposób nie przyczyni się do zapewnienia godnego życia pracowników nigdzie na świecie.

Apelujemy do rządu greckiego, by natychmiast uwolnił wszystkich związkowców i działaczy przetrzymywanych w greckich więzieniach. Wzywamy również społeczność międzynarodową i międzynarodowe związki zawodowe do szybkiej interwencji i wstawienia się po stronie PAME, pracowników i zatrzymanych przywódców związkowych, jak również wszystkich działaczy związkowych w Grecji.

Z przyjacielskimi pozdrowieniem dla PAME i wszystkich przyjaznych pracowników Grecji.

Haidar Ibrahim – sekretarz generalny

Mohammed Yahya – zastępca sekretarza generalnego ds. międzynarodowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *