Solidaryzm RMT z greckimi robotnikami


Krajowy Związek Robotników Kolejowych, Morskich i Transportu (RMT)W związku z podjętym przez greckich robotników i pracowników strajkiem generalnym popartym przez trzy główne centrale związkowe, w tym Ogólnorobotniczy Front Bojowy (PAME), brytyjski Krajowy Związek Robotników Kolejowych, Morskich i Transportu (RMT) wyraża swoją solidarność z greckim ludem walczącym przeciwko przyszłości w roli kolonii dla korporacji Unii Europejskiej.

Sekretarz generalny RMT, Bob Crow, powiedział: “Masowe demonstracje w Atenach i w 65 innych miastach i miasteczkach to odpowiedź greckich obywateli na barbarzyńską politykę cięcia wydatków publicznych w wysokości 9 miliardów funtów szterlingów i na masową wyprzedaż greckich aktywów krajowych przez marionetkowy rząd Samarasa pod dyktando jego mocodawców z Troiki (Unia Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy).”

„Zaciskanie pasa i prywatyzacja nie są wynikiem „złego zarządzania” gospodarką. Jest to celowa strategia Unii Europejskiej podyktowana przez monopolistyczne korporacje kapitalistyczne i banki. Dlatego też ta antyspołeczna polityka jest taka sama w Grecji, we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, a nawet w Wielkiej Brytanii, która choć nie jest w strefie euro, to jest rządzona przez partie, które podzielają konieczność niewolniczego przestrzegania, katastrofalnej dla UE, deflacyjnej polityki thatcheryzmu”, powiedział Bob Crow.

Bob Crow potwierdził: “RMT przesyła słowa solidarności wszystkim greckim robotnikom i związkowcom, emerytom, studentom i bezrobotnym, którzy walczą z dyktatami Unii Europejskiej, mającymi na celu tylko interesy ekonomiczne wielkiego biznesu, przemysłowców, bankierów i armatorów. W ramach Unii Europejskiej nie istnieje rozwiązanie dla kapitalistycznego kryzysu, który dotyka obywateli Grecji a także Brytanii. RMT będzie wciąż prawdziwym towarzyszem dla greckich związkowców, aby uczynić ich głos słyszalnym w naszej wspólnej walce na rzecz praw demokratycznych i narodowej suwerenności przeciwko unijnym twórcom nowego imperium.”

Środa, 26 września 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *