Międzynarodowy Dzień Działań WFTU 2012


Międzynarodowy Dzień Działań WFTU 2012Na 3 października 2012 roku Światowa Federacja Związków Zawodowych (WFTU) ogłosiła Międzynarodowy Dzień Działań. U podstaw podjęcia tej decyzji legło kilka podstawowych faktów, które zostały przytoczone w Deklaracji ŚFZZ (pobierz stąd – w wersji angielskiej):

„Niezależnie od intencji lub opinii przedstawicieli klasy kapitalistycznej czy też przedstawicieli związków zawodowych, w systemie kapitalistycznym żywność, woda, lekarstwa, książki i mieszkania – są towarami. Zasadą produkcji kapitalistycznej jest zapewnianie odpowiedniego procentowego poziomu zysku. To jest jedyne kryterium, które określa co, w jakiej ilości, gdzie i kiedy będzie produkowane. Podstawowy dylematem, przed którym stoimy, brzmi: dla kogo ma się odbywać rozwój, kto ma korzystać z jego owoców?”

„Ponad 850 milionów ludzi na całym świecie jest niedożywionych lub głoduje, bo ich dochody uniemożliwiają im uzyskanie odpowiedniego pożywienia.”

„Produkcja produktów rolnych może być na poziomie wystarczającym do zaspokojenia potrzeb żywieniowych populacji dwukrotnie większej niż obecnie istniejąca.”

„884 miliony ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej dla zdrowia czystej wody, a około trzy razy więcej ludzi, bo około 39% ludności świata – głównie w Afryce i Azji – nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych.”

„Przedsiębiorstwa międzynarodowe mają możliwość zapobiegania (lub faktycznego zablokowania) wytwarzaniu wystarczającej ilości lekarstw w celu utrzymania poziomu cen i czerpania zysków z różnych rodzajów problemów zdrowotnych, od uczucia paniki do grypy, kiedy tylko się objawiają.”

„Liczba analfabetów w krajach rozwijających się wynosi ponad 75 milionów. Jedno dziecko na osiem nie ma możliwości uczęszczania nawet na wstępną edukację. 55% z tych 75 milionów to dziewczynki.”

„Około 1,6 miliarda ludzi żyje w mieszkaniach poniżej jakiegokolwiek standardu (slumsach), a kolejne 100 milionów jest bezdomna.”

W związku z tym tegoroczny Międzynarodowy Dzień Działań odbywa się pod dwoma naczelnymi hasłami: „Walczmy o swoje prawa: żywność, woda, lekarstwa, książki, mieszkania!” oraz „Bogactwa należą do tych, którzy je wytwarzają!”.

Pobierz i powieść plakat akcji w swoim zakładzie pracy lub w swoim środowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *