Stanowisko Sekretariatu Młodych PAME w związku z Międzynarodowym Dzień Zapobiegania Narkomanii 2012


Komu służy przemysł narkotykowy i apatia młodzieży?W związku z przypadającym na dzień 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi, Sekretariat Młodych PAME wzywa młodych pracowników, bezrobotnych, studentów i imigrantów do uważnego zastanowienia się nad przyczynami problemów z narkotykami.

Rozważcie, kto czerpie korzyści z tego, że młodzi ludzie są uzależnieni od narkotyków?

To ci sami, co czerpią korzyści z tego, że pracujemy po 400€, ci, co wolą byśmy na koniec swojej zmiany szukali „rozwiązania” w narkotykach. To kapitał i jego polityczni reprezentanci, którzy promują niebezpieczną politykę Unii Europejskiej w dziedzinie problemu narkotykowego.

Próbują oni zalegalizować używanie narkotyków, dzielić narkotyki na „miękkie” i „twarde” i promują jako leczenie stosowanie metadonu jako „substytutu narkotyku”. To oni są tymi, którzy powodują degradację prewencji i rehabilitacji i nie przekazują wystarczających środków pieniężnych na programy rehabilitacyjno-detoksykacyjne.

Nie ma miejsca na żadne kompromisy z „kulturą narkotykową” i z programami, które zamiast prowadzić do rehabilitacji i do walki o prawa i godne życie, utrzymują w zależności dziesiątki tysięcy młodych ludzi, trzymając ich na marginesie życia i prowadząc ich na śmierć.

Sprzeciwiamy się tym wszystkim, którzy chcą młodych ludzi utrzymać biernymi i „na haju”.

Wzywamy wszystkich młodych ludzi do walki – zorganizowanej i zbiorowej, prowadzonej za pośrednictwem związków zawodowych, stowarzyszeń studenckich, komitetów ludowych – o stałą pracę z pełnymi prawami, o bezpłatną edukację i ochronę zdrowia, o dostęp do sportu i kultury.

Wzywamy związki zawodowe, federacje robotników i regionalne związki zawodowe, by przyłączyły się do inicjatyw PAME w celu rozszerzeniu działań przeciwko „kulturze narkotykowej”. Wzywamy do tego, by szeroko omawiały z młodymi pracownikami plan działań w celu walki z różnego rodzaju substytutami.

Sekretariat Młodych PAME

6 lipca 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *