Wywiad z Bobem Crowem, Sekretarzem Generalnym Krajowego Związku Robotników Kolejowych, Morskich i Transportu (RMT) z Wielkiej Brytanii


Bob Crowe, Sekretarz Generalny RMTWFTU: Co jest rdzeniem, podstawą polityki wobec sektora kolejowego, że zarówno poprzedni, jak i obecny rząd w Wielkiej Brytanii tak ją promują?

Bob Crow: Jest to kontynuacja polityki Unii Europejskiej na rzecz rozbicia jakiegokolwiek upaństwowionego monopolu (np. znacjonalizowanych przedsiębiorstw) i oddania go w ręce prywatnych monopoli, do przyznania im pełnej kontroli nad systemem transportowym w oparciu o zasadę zysków. Usługi te, które nie zarabiają pieniędzy zostaną zlikwidowane, a właściciele pozostawionych usług będą starać się zachować dla siebie jak najwięcej pieniędzy kosztem wprowadzania i utrzymywania coraz gorszych warunków pracy.

Jakie są żądania RMT w tym zakresie?

RMT nie będzie czynić jakichkolwiek wyjątków i ustępstw wobec zwolnień pracowników ani wobec pogarszania warunków płacy naszych członków. Nie będziemy się godzić na to, że usługi transportu publicznego będą rozcieńczane i zamykane, i że będą świadczone gorsze usługi za wyższe opłaty. Nasi członkowie nie powinni płacić w rezultacie pogarszania warunków płacy z powodu oczekiwań prywatnych właścicieli próbujących zarobić jeszcze więcej pieniędzy.

RMT jest najszybciej rosnącym w siłę związkiem zawodowym w Brytanii. Jaka jest charakterystyka RMT?

Staramy się mieć związek, który szanuje swoich członków, którego kierownictwo reprezentuje życzenia i oczekiwania swoich członków. Staramy się być tak otwarci i demokratyczni, jak to tylko możliwe. Staramy się budować związek, którego członkowie mogą czuć, że mogą faktycznie zmienić kierunki jego działań. Ale najważniejsze jest to, że nie boimy się walczyć z pracodawcami, z którymi nasi członkowie chcą walczyć. Związek jest po to, aby zapewniać swoich członków, że ich warunki płacy zostaną zachowane i że będą ciągle polepszane, że pracują w bezpiecznym miejscu pracy i że będą w stanie wrócić do domu w „jednym kawałku”, bez niebezpieczeństwa okaleczenia lub zranienia. Naszą rolą w miejscach pracy jest ochrona naszych członków przed tym, gdzie występują zaniedbania pracodawców. Ponadto, związek pełni rolę społeczną na rzecz poprawy życia poza miejscem pracy.

RMT jest organizacją członkowską Kongresu Związków Zawodowych (TUC). Ta konfederacja jest blisko powiązana z Partią Pracy. Czy istnieją dzisiaj jakieś związki pomiędzy RMT a Partią Pracy?

RMT zostało wydalone z Partii Pracy, ponieważ wierzyliśmy i twierdziliśmy, że jej polityka była skierowana przeciwko naszym członkom. Partia Pracy próbuje atakować zapisy prawa pracy, by odrzucić je. Wciąż prowadzą politykę w oparciu o utrzymanie sprywatyzowanych sektorów gospodarki, co było polityką Partii Konserwatywnej; nic nie robią dla naszych członków z sektora żeglugi morskiej. Obecnie cały ten przemysł został zdezorganizowany poprzez sprowadzanie pracy niskopłatnych imigrantów z całego świata, co wpłynęło na warunki płacy naszych członków. Jednocześnie była w Szkocji inna grupa, Partia Socjalistyczna, której polityka jest po myśli tego, czego chce nasz związek. W rezultacie przekazaliśmy pieniądze dla ich członków, którzy byli przygotowani do walki i to był powód, dlaczego Partia Pracy wyrzuciła nas ze swoich szeregów.

Dlaczego według Ciebie tak ważna jest dzisiaj internacjonalistyczna solidarność?

Internacjonalistyczna solidarność ludzi pracy jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ pracownicy są wyciskani przez pracodawców tak bardzo jak to możliwe, celem maksymalizacji dla tych drugich zysku. Rolą zorganizowanego ruchu pracowniczego jest, aby był on gotowy do obrony ludzi pracy wobec wielkiego kapitału i by spróbować rozprowadzić to bogactwo wśród innych ludzi w społeczeństwie.

Jakie są relacje pomiędzy RMT a Międzynarodówką Związków Zawodowych Pracowników Transportu (TUI-Transport) i Światową Federacją Związków Zawodowych (WFTU)?

Ściśle współpracujemy z Międzynarodówką Związków Zawodowych Pracowników Transportu, która jest afiliowana przy Światowej Federacji Związków Zawodowych. Uznajemy ogromną rolę, jaką odgrywa dla robotników na całym świecie. Naszym ostatnim wspólnym działaniem było uczestnictwo jednego z naszych członków Komitetu Wykonawczego w Międzynarodowej Konferencji Solidarnościowej WFTU w Palestynie. Mamy związki z szeregiem związków zawodowych z całego świata będących członkami WFTU, szczególnie z towarzyszami w Brazylii. Zawsze byliśmy zaangażowani w wyrażanie swej solidarności, szczególnie z naszymi kubańskimi towarzyszami, którzy są częścią WFTU. Uznajemy ich za wspaniałych partnerów, prawdziwych socjalistów i bojowych związkowców, którzy są przygotowani do roli, dla której zakasali swe rękawy – do walki o prawa ludzi pracy.

Jakie było Twoje ogólne wrażenie z uczestnictwa w XVI Światowym Kongresie Związków Zawodowych, podczas którego wezwano do zwarcia szeregów i do bojowego kontrataku przeciwko kapitalistycznemu barbarzyństwu i wyzyskowi?

To był fantastyczny Kongres. Z jasnym przesłaniem i celem, że konieczna jest ogólnoświatowa odpowiedź robotników wobec sił kapitału. Rzecz jasna, naszą pracą jest przede wszystkim prowadzenie walki we własnym kraju i do połączania tej walki ze wszystkimi innymi walkami robotników na całym świecie, którzy walczą o sprawiedliwość.

Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *