Deklaracja Końcowa II Międzynarodowej Konferencji Młodych Pracujących 2012


II_Konf_MP-Kuba2012-2Dzisiaj zakończyła się II Międzynarodowa Konferencja Młodych Pracujących Światowej Federacji Związków Zawodowych (WFTU). Została ona zorganizowana przez WFTU, Centralny Związek Robotniczy Kuby (CTC) i Komunistyczną Młodzież Kuby w Hawanie, na Kubie, w dniach 29 i 30 kwietnia 2012 r. i poruszała temat „Bezrobocia młodych”.

Przez dwa dni 135 młodych pracowników, inspirowanych zasadami i wartościami międzynarodowego klasowo zorientowanego ruchu związkowego, zrzeszonych w związkach zawodowych należących do WFTU i bratnich organizacjach z 35 krajów z całego świata dyskutowało z dojrzałością i entuzjazmem.

II konferencja Młodych Pracujących WFTU odbywa się w okresie pogłębiania kompleksowego kryzysu kapitalizmu. Wystąpił on synchronicznie w imperialistycznych centrach USA, Unii Europejskiej, Japonii i obejmuje dużą liczbę krajów kapitalistycznych. Jest on głęboki i przewlekły. Jest on głęboki i długotrwały. To kryzys, który jeszcze bardziej uwydatnia zaostrzenie podstawowych sprzeczności pomiędzy społecznym charakterem produkcji i pracy, oraz prywatną, kapitalistyczną własnością jej wyników.

Monopole walczą ze sobą o to, który ma zapewnić sobie większy udział w światowym rynku. Przebieg rozwoju kapitalistycznego potwierdza, że interesy pracodawców i pracowników nie mogą ze sobą współistnieć. Jest to spowodowane tym, że w ramach tego rozwoju istnieje i ciągle wzrasta bezrobocie, praca dzieci, popularyzuje się narkotyki i upowszechnia się uzależnienie od nich, ogranicza się prawa pracownicze, eksploatacja zasobów naturalnych pozostaje w rękach monopoli, a wzrastająca imperialistyczna agresja, w przypadku kapitalistycznego kryzysu, może doprowadzić do wojny.

W tym ataku na żywotne interesy pracowników monopole, kapitał i ich narzędzia mają po swej stronie wielkie media i prowadzą wojnę medialną przeciwko klasie robotniczej i młodzieży poprzez zatajanie i oczernianie ich walki i żądań. Wobec tego ataku, naszym niezastąpionym obowiązkiem jest:

1. Integracja młodych pracowników w walce, tak by mogli oni prowadzić zorganizowaną poprzez związki zawodowe walkę na linii konfliktu z siłami kapitału, monopolami i siłami pracodawców.

2. Wzmocnienie edukacji ideologicznej, politycznej i związkowej w oparciu o wartości walki klasowej celem podniesienia świadomości klasowej młodych pracowników. W tym wysiłku będziemy promować i dystrybuować Pakt Ateński i inne dokumenty WFTU odzwierciedlające stanowiska klasowo zorientowanego międzynarodowego ruchu związkowego.

3. Dla realizacji tych celów, konferencja będzie wspierać plan działania zatwierdzony przez delegatów. Nowy Sekretariat Młodych WFTU będzie odpowiedzialny za urzeczywistnienie zapisów tego planu działania. Pośród innych inicjatyw znajduje się promowanie i uczestnictwo w Międzynarodowym Dniu Działań WFTU ogłoszonym na 3 października. Jest to podstawowe zadanie wszystkich naszych sił bojowych w celu wspierania udziału młodych pracowników w tym wydarzeniu.

Nasza praca, naszymi rękoma, tworzy wszystkie bogactwa w fabrykach i na polach, na ulicach i w sklepach, w szkołach, w laboratoriach, ośrodkach badawczych i transportu na całym świecie. Dołączamy do obchodów Święta Pracy w Hawanie, aby uczyć się z lekcji Światowej Federacji Związków Zawodowych, a także by spożytkować nasze pomysły i doświadczenia i zobaczyć, jak możemy włączyć młodzież do walki o przyszłość.

Będziemy nadal wzmacniać WFTU.

Będziemy kontynuować bezkompromisową walkę antyimperialistyczną przeciwko kapitałowi i jego władzy w każdym miejscu pracy młodych pracujących. Aż do zwycięstwa naszej klasy, we wszystkich krajach, do budowy socjalizmu! Bo socjalizm to przyszłość młodzieży!

Dziękujemy Kubie za gościnność, za jej solidarność z młodymi pracującymi całego świata. WFTU i jej młodzi pracujący wspierają opór rewolucji kubańskiej podczas tych ponad 50 lat okrutnej blokady ze strony USA i żądają uwolnienia pięciu kubańskich bohaterskich więźniów Imperium.

Delegaci na II Międzynarodową
Konferencję Młodych Pracujących WFTU

Hawana, 30 kwietnia 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *